Nyheter

 • 28 oktober 2009

  Länssjukhuset anmäler förväxling av patienter i samband med antibiotikabehandling enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att två patienters antibiotikabehandling förväxlades och gavs till fel person.

 • 28 oktober 2009

  Styrelsen för Sjukhuset i Varberg ställer sig bakom åtgärdsprogram

  Styrelsen för Sjukhuset i Varberg ställer sig bakom sjukhuschefens åtgärdsprogram för att nå en ekonomi i balans.
  - Ett ökat samarbete mellan sjukhusen gynnar både ekonomin och patienterna, säger styrelsens ordförande Christer Samuelsson.

 • 28 oktober 2009

  Markant ökning av maligna melanom i Halland

  Under senare år har diagnosen malignt melanom och förstadier till malignt melanom ökat markant i Halland. Diagnosen ställs med ett vävnadsprov som undersöks i mikroskop vid kliniken för patologi och cytologi på Länssjukhuset, som har hela Halland som upptagningsområde.

 • 27 oktober 2009

  Markant förbättrade väntetider till vård och behandling

  Tillgängligheten till nybesök och behandling vid Länssjukhuset i Halmstad blir allt bättre. Det gäller även tillgängligheten vid ambulansuppdrag med högsta prioritet. Det konstaterade styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland vid sitt senaste möte tisdagen den 27 oktober.

 • 23 oktober 2009

  Nytt vaccin på måndag – vaccinationen återupptas

  På måndag förmiddag levereras en ny omgång vaccin mot den nya influensan – ”svininfluensan” ut till de vaccinerande enheterna runt om i Halland. Det innebär att vaccinationen kan återupptas.

 • 21 oktober 2009

  Anställningsstopp vid Sjukhuset i Varberg

  Sjukhuset i Varberg har överskridit sina personalkostnader med cirka 25 miljoner kronor under år 2009 och kostnaderna fortsätter att öka.
  Därför har sjukhuschef Anders Dybjer beslutat om anställningsrestriktioner året ut.

 • 21 oktober 2009

  Omfattande åtgärdsplan för minskade kostnader på Sjukhuset i Varberg

  Under onsdagen presenterade sjukhuschef Anders Dybjer ett förslag på hur han vill effektivisera verksamheten och minska kostnaderna vid Sjukhuset i Varberg.
  Receptet är en ökad samordning med Länssjukhuset i Halmstad, en förändrad organisation samt minskad bemanning både inom vården och administrationen.

 • 21 oktober 2009

  Landstinget frågar patienterna för att bli bättre

  I denna vecka skickas en enkät ut till patienter i Halland som under september i år har besökt någon vårdenhet inom Vårdval Halland. Drygt 9 000 patienter kommer att få frågor om hur de upplevde besökets kvalitet. Enkäten innehåller 60 frågor och betoningen ligger på tillgänglighet och bemötande. Samma frågor ställs samtidigt i 20 andra landsting och totalt 160 000 patienter har möjlighet att berätta om sina upplevelser. Syftet är att utveckla och förbättra kvaliteten på vården och det är SKL, Sveriges kommuner och Landsting, som står bakom.

 • 21 oktober 2009

  Många frågor till 1177 Sjukvårdsrådgivningen

  Sjukvårdsrådgivningen 1177 har fått många samtal med frågor om var och när man kan vaccinera sig.

 • 20 oktober 2009

  Vaccinet tillfälligt slut på vissa vårdenheter

  Vaccinationen mot den nya influensan – ”svininfluensan” – gäller denna och nästa vecka gravida och personer i de medicinska riskgrupperna.
  På grund av att leveransen av vaccin till Sverige blivit försenad har vaccinet nu tagit slut på flera av de vaccinerande vårdenheterna i Vårdval Halland.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12102, 103, 104, 105, 106, 107, 108113, 114, Nästa,