Nyheter

 • 19 oktober 2009

  Sjukhuset i Varberg anmäler fördröjd behandling enligt Lex Maria

  En patient med andningsproblem blev lämnad ensam i ett vårdrum på akutmottagningen tillsammans med en närstående. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen enligt Lex Maria.

 • 16 oktober 2009

  Nästa omgång vaccin försenat

  Den andra omgången av vaccin mot den nya influensan – ”svininfluensan” väntas komma flera dagar senare till Sverige än beräknat. Det meddelade vaccinproducenten via Socialstyrelsen under torsdagen. – Vi kan bara anpassa oss efter de nya förhållandena, men det är naturligtvis mycket besvärligt, säger smittskyddsläkare Mats Erntell.

 • 16 oktober 2009

  Sjukhuset i Varberg anmäler patientärende enligt Lex Maria

  När den äldre patienten sökte akut sjukvård på grund av yrsel och hjärtproblem uppmärksammades inte hans låga blodsockervärden morgonen efter, trots att han behandlades med insulin. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 • 15 oktober 2009

  Gösta Rüter slutar som chefläkare på Sjukhuset i Varberg

  Gösta Rüter lämnar på egen begäran tjänsten som chefläkare på Sjukhuset i Varberg.
  - Det är beklagligt att Gösta väljer att sluta men jag har godtagit hans begäran, säger sjukhuschef Anders Dybjer.

 • 14 oktober 2009

  Vaccinationen mot “svininfluensa” startar

  På onsdagsförmiddagen levererades den första sändningen av vaccin mot den nya influensan, ”svininfluensan” ut till vårdenheterna inom Vårdval Halland och till länets sjukhus. Nu startar vaccinationen av gravida, medicinska riskgrupper och vårdpersonal.

 • 12 oktober 2009

  Tydligare uppdrag för cancervården på Länssjukhuset i Halmstad

  Länssjukhuset i Halmstad kommer att fortsätta att tillgodose behovet av avancerad cancervård på ett för alla patienter likvärdigt sätt. Det så kallade mobila onkologiska teamet (MOT) fasas ut och motsvarande vård kommer i framtiden att ges som dagsjukvård på sjukhuset. De patienter som i dag vårdas av MOT berörs inte. En ordentlig förstärkning sker samtidigt av sjukhusets palliativa konsultteam för att bistå med avancerad rådgivning och stöd till den vård som ges i hemmet genom närsjukvårdens och kommunens insatser.

 • 12 oktober 2009

  Förstärkning ska ge likvärdig avancerad hemsjukvård i hela Halland

  Landstingsstyrelsen föreslås vid sitt kommande sammanträde fatta beslut om en förstärkning som ska göra den avancerade hemsjukvården i Halland likvärdig i länet. Det handlar om de konsultteam som redan i dag stödjer den avancerade hemsjukvård som genom främst den kommunala sjukvården och närsjukvården erbjuds sjuka hallänningar.

 • 6 oktober 2009

  Lex Maria-anmälan angående p-stav

  Chefläkaren för Närsjukvården Landstinget Halland anmäler enligt Lex Maria en händelse som inträffat vid Ungdomsmottagningen i Varberg. En ung kvinna blev gravid trots att hon några månader tidigare fått en så kallad p-stav inopererad. Vid kontroll visade det sig att någon p-stav inte fanns på plats.

 • 5 oktober 2009

  Pandemivaccinationen: Felaktigt formulär om "god man" indraget

  Under en begränsad tid har ett felaktigt formulär för hälsodeklaration funnits tillgängligt på Landstinget Hallands hemsida. Det handlar om den hälsodeklaration som ska lämnas i samband med vaccinationen mot den nya influensan – ”svininfluensan”. Det felaktiga formuläret är nu borttaget och information om vad som gäller sprids till alla som kommer att administrera vaccinationen.

 • 5 oktober 2009

  Konferens om neuropsykiatriska funktionshinder

  Föreläsare från hela landet deltar i en konferens om neuropsykiatriska funktionshinder på Folkets hus i Varberg den 7–8 oktober. Konferensen har fått namnet ”Klara, färdiga gå…” och riktar sig till personal som på ett eller annat sätt i sin vardag möter personer med dessa funktionshinder samt till medlemmar i föreningar med fokus på ämnet.
  Massmedierna är välkomna.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12108, 109, 110, 111, 112, 113, 114117, 118, Nästa,