Nyheter

 • 7 september 2009

  Nyheter från landstingsstyrelsens möte

  Landstingsstyrelsen sammanträdde idag och behandlade då nedanstående ärenden

 • 7 september 2009

  Klart med tillförordnad verksamhetschef på medicinkliniken

  Kamelia Kostova-Aherdan träder in som tillförordnad verksamhetschef på medicinkliniken på Sjukhuset i Varberg. Hon påbörjade sitt uppdrag den 7 september.

 • 3 september 2009

  Länssjukhuset vill förhindra att nyfödda smittas

  Länssjukhuset i Halmstad vidtar nu åtgärder för att förhindra att nyfödda barn och deras mammor smittas av den nya influensan (svininfluensan). Därför införs besöksbegränsningar på förlossning, BB-avdelning och neonatalavdelning 17.

 • 3 september 2009

  Invigning av nya lokaler på Sjukhuset i Varberg!

  Fredagen den 4 september invigs de nya lokalerna för operationsmottagningen, specialisttandvården och endoskopienheten på Sjukhuset i Varberg.

 • 2 september 2009

  Verksamhetschefen för medicinkliniken på Sjukhuset i Varberg slutar

  Görel Sundbeck, verksamhetschef för medicinkliniken på Sjukhuset i Varberg, har begärt att få lämna sin tjänst.
  - Jag känner att situationen på kliniken blivit ohållbar och att jag inte längre har den entusiasm som krävs för att leda kliniken vidare inför de utmaningar som sjukvården står inför.

 • 1 september 2009

  Ledningen har inte krävt att medarbetare ska ändra i en journal

  Varken chefläkaren eller verksamhetschefen har uppmanat en medarbetare att ändra i en journal.
  - Ledningen har inte befogenheter eller möjlighet att begära ändringar i en patientjournal, säger Gösta Rüter, chefläkare på Sjukhuset i Varberg.

 • 31 augusti 2009

  "Klarhet i hur lagen tolkas behövs för hallänningens skull"

  Åklagarens beslut att lägga ner utredningen kring ett misstänkt journalintrång i Varberg är mycket förvånande och reser många frågetecken för vården i Halland och övriga Sverige. Det menar landstingsdirektör Catarina Dahlöf. Landstinget går nu vidare för att se vad som kan göras för att skapa klarhet i hur patientdatalagen egentligen ska tolkas.

 • 27 augusti 2009

  Sjukhuset i Varberg värnar om patientens integritet och säkerhet

  Patientdatalagen ställer krav på vårdgivarna att systematiskt kontrollera att det inte sker olaga dataintrång i patientjournaler.
  - Vi tycker det är oerhört viktigt att värna om patientens intregitet och säkerhet. Som patient i Landstinget Halland ska du kunna känna dig säker på att ingen obehörig läser din journal, säger sjukhuschef Kristina Wallentin.

 • 26 augusti 2009

  Åtgärder för ekonomi i balans börjar ge effekt på Sjukhuset i Varberg

  - Nu kan vi se en vändning, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
  Månadsuppföljningen för juli månad visar att åtgärderna för att nå en ekonomi i balans börjar ge effekt. Samtidigt har antalet patienter som väntar på besök eller behandling minskat markant jämfört med förra året. På kort tid har också omhändertagandetiden på akutmottagningen blivit kortare för många patienter.

 • 26 augusti 2009

  Länssjukhuset i Halmstad bildar ny klinik

  Hud- och infektionskliniken vid Länssjukhuset i Halmstad delas från och med 1 oktober. I och med detta skapas en egen hudklinik i Halland, med mottagningar både i Halmstad och i Varberg.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, Nästa,