Nyheter

 • 1 september 2009

  Ledningen har inte krävt att medarbetare ska ändra i en journal

  Varken chefläkaren eller verksamhetschefen har uppmanat en medarbetare att ändra i en journal.
  - Ledningen har inte befogenheter eller möjlighet att begära ändringar i en patientjournal, säger Gösta Rüter, chefläkare på Sjukhuset i Varberg.

 • 31 augusti 2009

  "Klarhet i hur lagen tolkas behövs för hallänningens skull"

  Åklagarens beslut att lägga ner utredningen kring ett misstänkt journalintrång i Varberg är mycket förvånande och reser många frågetecken för vården i Halland och övriga Sverige. Det menar landstingsdirektör Catarina Dahlöf. Landstinget går nu vidare för att se vad som kan göras för att skapa klarhet i hur patientdatalagen egentligen ska tolkas.

 • 27 augusti 2009

  Sjukhuset i Varberg värnar om patientens integritet och säkerhet

  Patientdatalagen ställer krav på vårdgivarna att systematiskt kontrollera att det inte sker olaga dataintrång i patientjournaler.
  - Vi tycker det är oerhört viktigt att värna om patientens intregitet och säkerhet. Som patient i Landstinget Halland ska du kunna känna dig säker på att ingen obehörig läser din journal, säger sjukhuschef Kristina Wallentin.

 • 26 augusti 2009

  Åtgärder för ekonomi i balans börjar ge effekt på Sjukhuset i Varberg

  - Nu kan vi se en vändning, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
  Månadsuppföljningen för juli månad visar att åtgärderna för att nå en ekonomi i balans börjar ge effekt. Samtidigt har antalet patienter som väntar på besök eller behandling minskat markant jämfört med förra året. På kort tid har också omhändertagandetiden på akutmottagningen blivit kortare för många patienter.

 • 26 augusti 2009

  Länssjukhuset i Halmstad bildar ny klinik

  Hud- och infektionskliniken vid Länssjukhuset i Halmstad delas från och med 1 oktober. I och med detta skapas en egen hudklinik i Halland, med mottagningar både i Halmstad och i Varberg.

 • 26 augusti 2009

  Andra delrapporten i oberoende utvärdering om Vårdval Halland

  Utvärdering är ett viktigt redskap för att utveckla den halländska hälso- och sjukvården. Det är därför positivt att Landstinget Halland nu får ta emot den andra delrapporten i den oberoende utvärdering av Vårdval Halland som görs av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
  Rapporten visar att Halland befinner sig på rätt väg men att det samtidigt finns en rad områden att studera vidare.

 • 25 augusti 2009

  Besparingar fortsätter att ge effekt vid Länssjukhuset

  Uppföljningen till och med juli visar att de av driftstyrelsen beslutade åtgärderna för en verksamhet och ekonomi i balans vid Länssjukhuset fortsätter att ge effekt. Det konstaterade styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland som idag har genomfört ett extra sammanträde bland annat med anledning av det kärva ekonomiska läget.

 • 21 augusti 2009

  Missad höftfraktur anmäls enligt Lex Maria

  Läkaren kunde inte se någon skelettskada på röntgenbilderna och skickade hem patienten till sitt boenden. Det visade sig senare att patienten hade drabbats av en höftledsfraktur. Gällande rutiner fungerade inte och nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

 • 21 augusti 2009

  Gertrud Deierborg går tillfälligt in som chef för vårdcentral i Laholm

  Områdeschef Gertrud Deierborg går inledningsvis in som chef för Vårdcentralen Centrum Laholm, sedan verksamhetschefen Krister Johansson på torsdagen begärt att bli befriad från sitt uppdrag. Beslutet grundar han på de senaste dagarnas negativa uppmärksamhet kring att en omtalad läkare under två dagar hade ett uppdrag på vårdcentralen.

 • 13 augusti 2009

  Kommunikationsbrist anmäls enligt Lex Maria

  Den äldre patienten hade haft sin högra axel ur led i många år och närstående avrådde sjukhuset från att försöka dra den rätt. Ändå gjordes två misslyckade försök att dra axeln i led som en följd av att patienten utreddes för besvär i den vänstra axeln. Nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen enligt Lex Maria.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, Nästa,