Nyheter

 • 11 juni 2009

  Årets personalstipendiat hjälper barn att andas

  När Lena Johansson skulle välja yrke en gång i tiden fastnade hon för att bli sjukgymnast. Men hon hade en sak helt klar för sig:- Jag har alltid tyckt så mycket om barn så jag visste att jag ville jobba med barn på något sätt.Nu hjälper hon svårt sjuka halländska barn att andas, och för sitt arbete får hon årets personalstipendium i Landstinget Halland.
 • 10 juni 2009

  På god väg mot köfri halländsk vård

  Köerna till sjukvården för de halländska patienterna har sedan årsskiftet minskat markant. – Från norr till söder har stor kraft lagts på att få till stånd bättre flöden och samverkan i vården så att alla får tid inom vårdgarantin, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard. Det ligger ett intensivt arbete och ett utökat samarbete mellan de halländska vårdaktörerna bakom de fina resultaten. Landstinget med hjälp av de privata vårdgivarna har påbörjat arbetet med att ta sitt gemensamma ansvar för hallänningarna.

 • 9 juni 2009

  IVA på Länssjukhuset åter fritt från VRE

  Nu är intensivvårdsavdelningen, IVA, på Länssjukhuset i Halmstad åter fritt från vancomycinresistenta enterokocker, VRE. Detta kan konstateras efter en omfattande städning och provtagning. Alla utrymmen är åter öppna som vanligt.
 • 5 juni 2009

  Upphandling av förrådsverksamheten är annonserad

  Landstingsservice är Landstinget Hallands organisation för driftservice. I serviceutbudet ingår bland annat varuförsörjning till hälso- och sjukvården som sker från centralförrådet i Halmstad.
 • 3 juni 2009

  BUP i Halland får beröm i kritisk rapport

  Den halländska barn- och ungdomspsykiatrin får beröm i en nationell rapport som annars visar stora brister runt om i landet. Det är Kungsbacka och Varberg som ståtar med det fina resultatet.
 • 1 juni 2009

  Nyheter från landstingsstyrelsens möte den 1 juni 2009

  Landstingsstyrelsen sammanträdde den 1 juni, och behandlade då bland andra följande ärenden.
 • 1 juni 2009

  Länssjukhuset anmäler patientskada i samband med operation enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att en patient tvingats genomgå en fingeramputation på grund av felaktig efterbehandlingen efter en operation.
 • 28 maj 2009

  Förändrad tillgänglighet för biltrafik vid Sjukhuset i Varberg

  Tillgängligheten till vårdavdelningsentrén vid Sjukhuset i Varberg kommer att förändras den 1 juni. Anledningen är bygget av en ny ortopedmottagning. En konsekvens är att antalet parkeringsplatser nära sjukhuset blir färre.
 • 27 maj 2009

  Landsting tog del av vårdvalserfarenheter

  ”Så gjorde vi i Halland” var temat för en erfarenhetsdag om Vårdval Halland som landstinget inbjöd till 26 maj. Ett fyrtiotal politiker och tjänstemän från regioner och landsting runt om i landet kom för att lyssna och ta del av de halländska erfarenheterna.
 • 26 maj 2009

  Ytterligare besparingar vid Länssjukhuset

  Länssjukhusets uppföljning för de fyra första månaderna visar att de av styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland tidigare beslutade åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans börjar ha effekt. Totalt sett är det dock inte tillräckligt för att nå det av styrelsen tidigare beslutade sparmålet och därför fastställdes ytterligare åtgärder vid tisdagens sammanträde.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, Nästa,