Nyheter

 • 12 oktober 2009

  Tydligare uppdrag för cancervården på Länssjukhuset i Halmstad

  Länssjukhuset i Halmstad kommer att fortsätta att tillgodose behovet av avancerad cancervård på ett för alla patienter likvärdigt sätt. Det så kallade mobila onkologiska teamet (MOT) fasas ut och motsvarande vård kommer i framtiden att ges som dagsjukvård på sjukhuset. De patienter som i dag vårdas av MOT berörs inte. En ordentlig förstärkning sker samtidigt av sjukhusets palliativa konsultteam för att bistå med avancerad rådgivning och stöd till den vård som ges i hemmet genom närsjukvårdens och kommunens insatser.

 • 12 oktober 2009

  Förstärkning ska ge likvärdig avancerad hemsjukvård i hela Halland

  Landstingsstyrelsen föreslås vid sitt kommande sammanträde fatta beslut om en förstärkning som ska göra den avancerade hemsjukvården i Halland likvärdig i länet. Det handlar om de konsultteam som redan i dag stödjer den avancerade hemsjukvård som genom främst den kommunala sjukvården och närsjukvården erbjuds sjuka hallänningar.

 • 6 oktober 2009

  Lex Maria-anmälan angående p-stav

  Chefläkaren för Närsjukvården Landstinget Halland anmäler enligt Lex Maria en händelse som inträffat vid Ungdomsmottagningen i Varberg. En ung kvinna blev gravid trots att hon några månader tidigare fått en så kallad p-stav inopererad. Vid kontroll visade det sig att någon p-stav inte fanns på plats.

 • 5 oktober 2009

  Pandemivaccinationen: Felaktigt formulär om "god man" indraget

  Under en begränsad tid har ett felaktigt formulär för hälsodeklaration funnits tillgängligt på Landstinget Hallands hemsida. Det handlar om den hälsodeklaration som ska lämnas i samband med vaccinationen mot den nya influensan – ”svininfluensan”. Det felaktiga formuläret är nu borttaget och information om vad som gäller sprids till alla som kommer att administrera vaccinationen.

 • 5 oktober 2009

  Konferens om neuropsykiatriska funktionshinder

  Föreläsare från hela landet deltar i en konferens om neuropsykiatriska funktionshinder på Folkets hus i Varberg den 7–8 oktober. Konferensen har fått namnet ”Klara, färdiga gå…” och riktar sig till personal som på ett eller annat sätt i sin vardag möter personer med dessa funktionshinder samt till medlemmar i föreningar med fokus på ämnet.
  Massmedierna är välkomna.

 • 30 september 2009

  Glädjande utveckling för Psykiatrin i Halland

  Barn- och ungdomspsykiatrin tar emot allt fler patientbesök, landstingets psykiatri som helhet redovisar plussiffror för den egna vården och sjukfrånvaron minskar.
  Det framgår av delårsbokslutet för Psykiatrin i Halland för årets första åtta månader.

 • 30 september 2009

  Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?

  Kirurgen, författaren och mediekändisen Nisse Simonson kommer till Hyltebruk och Falkenberg för att föreläsa om hur vi alla kan påverka vår hälsa.

 • 30 september 2009

  Nytt miljöprojekt vill få fler att åka buss

  Nu startar Länssjukhuset sitt nya miljöprojekt i samarbete med Hallandstrafiken. Under oktober får anställda vid Länssjukhuset i Halmstad möjlighet att ta bussen till jobbet och därmed förhoppningsvis bryta invanda resmönster.

 • 30 september 2009

  Dämpad kostnadsutveckling på Sjukhuset i Varberg

  - Det är glädjande att vi nu börjar se resultatet av de åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans, säger Christer Samuelsson, ordförande i styrelsen för Sjukhuset i Varberg.
  Delårsrapporten för Sjukhuset i Varberg visar att kostnadsutvecklingen har dämpats samtidigt som väntetiderna till vården minskat.

 • 30 september 2009

  Bättre flöden och tillgänglighet för patienter

  Inom Närsjukvården Landstinget Halland ryms många olika verksamheter. Kännetecknande för dem alla är de hälsofrämjande aktiviteter som pågår och de förslag till förändringar som görs för att skapa bättre flöden och öka tillgänglighet för patienterna.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12109, 110, 111, 112, 113, 114, 115118, 119, Nästa,