Nyheter

 • 9 juni 2009

  IVA på Länssjukhuset åter fritt från VRE

  Nu är intensivvårdsavdelningen, IVA, på Länssjukhuset i Halmstad åter fritt från vancomycinresistenta enterokocker, VRE. Detta kan konstateras efter en omfattande städning och provtagning. Alla utrymmen är åter öppna som vanligt.
 • 5 juni 2009

  Upphandling av förrådsverksamheten är annonserad

  Landstingsservice är Landstinget Hallands organisation för driftservice. I serviceutbudet ingår bland annat varuförsörjning till hälso- och sjukvården som sker från centralförrådet i Halmstad.
 • 3 juni 2009

  BUP i Halland får beröm i kritisk rapport

  Den halländska barn- och ungdomspsykiatrin får beröm i en nationell rapport som annars visar stora brister runt om i landet. Det är Kungsbacka och Varberg som ståtar med det fina resultatet.
 • 1 juni 2009

  Nyheter från landstingsstyrelsens möte den 1 juni 2009

  Landstingsstyrelsen sammanträdde den 1 juni, och behandlade då bland andra följande ärenden.
 • 1 juni 2009

  Länssjukhuset anmäler patientskada i samband med operation enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att en patient tvingats genomgå en fingeramputation på grund av felaktig efterbehandlingen efter en operation.
 • 28 maj 2009

  Förändrad tillgänglighet för biltrafik vid Sjukhuset i Varberg

  Tillgängligheten till vårdavdelningsentrén vid Sjukhuset i Varberg kommer att förändras den 1 juni. Anledningen är bygget av en ny ortopedmottagning. En konsekvens är att antalet parkeringsplatser nära sjukhuset blir färre.
 • 27 maj 2009

  Landsting tog del av vårdvalserfarenheter

  ”Så gjorde vi i Halland” var temat för en erfarenhetsdag om Vårdval Halland som landstinget inbjöd till 26 maj. Ett fyrtiotal politiker och tjänstemän från regioner och landsting runt om i landet kom för att lyssna och ta del av de halländska erfarenheterna.
 • 26 maj 2009

  Ytterligare besparingar vid Länssjukhuset

  Länssjukhusets uppföljning för de fyra första månaderna visar att de av styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland tidigare beslutade åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans börjar ha effekt. Totalt sett är det dock inte tillräckligt för att nå det av styrelsen tidigare beslutade sparmålet och därför fastställdes ytterligare åtgärder vid tisdagens sammanträde.
 • 19 maj 2009

  Utökade besparingar krävs för ekonomi i balans

  – Vi har åstadkommit ett trendbrott och lyckats sänka kostnadsökningstakten inom många områden, men tyvärr räcker inte det för att långsiktigt komma i ekonomisk balans. Sjukhusledningen har därför tagit fram ett förslag om utökade åtgärder.Det sa sjukhuschef Anders Dybjer, när han på måndagen presenterade förslaget för sjukhusets chefer.
 • 11 maj 2009

  Tidiga insatser kan rädda hjärnan vid en stroke

  När Maj Dyrhedahl i Varberg inte kunde svälja och hade svårt för att hålla balansen reagerade hennes vän snabbt och ringde 112. Det visade sig att Maj hade drabbats av en stroke.- Jag protesterade när han ville ringa ambulansen. I dag förstår jag hade tur som kom till sjukhuset snabbt.Tack vare en propplösande behandling (trombolys) fick Maj inga funktionsnedsättningar i samband med sin stroke.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, Nästa,