Nyheter

 • 24 juni 2009

  Framtidskirurgi på Kungsbacka Närsjukhus

  På Kungsbacka Närsjukhus finns idag en kirurgisk kompetens inom minimalinvasiv kirurgi. Det innebär att det görs kirurgiska ingrepp med små snitt och titthålsteknik. Utvecklingen på Kungsbacka Närsjukhus har väckt intresse på många håll.
 • 23 juni 2009

  Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland

  Vid dagens sammanträde med styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland var åtgärder för en ekonomi i balans i fokus. Prognosen för Länssjukhusets ekonomiska resultat 2009 pekar mot ett underskott på 65 miljoner kronor. Uppföljningen för de fem första månaderna visar dock att vidtagna åtgärder för en ekonomi i balans börjar få effekt.
 • 23 juni 2009

  Två avvikelser enligt Lex Maria anmäls

  Chefläkaren, Magnus Tenfält, för Närsjukvården Landstinget Halland anmäler två avvikelser i vården enligt Lex Maria.
 • 18 juni 2009

  Halland köper in vaccin

  Landstinget Halland beslutar, liksom många andra landsting, att följa Socialstyrelsens rekommendationer angående vaccinering för den nya influensan A(H1N1) - tidigare kallad svininfluensan.
 • 16 juni 2009

  Ekonomin i fokus på extra möte i landstingsstyrelsen

  Ska planerade och beslutade investeringar skjutas på framtiden? Det är en av de frågor som landstingsstyrelsen vill få möjlighet att fatta beslut om. Vid ett extra sammanträde i dag behandlades på nytt det besvärliga ekonomiska läget för Landstinget Halland.
 • 15 juni 2009

  Invigning av rehabiliterande utemiljö vid Sjukhuset i Varberg

  Nu kan patienter som vårdas på Sjukhuset i Varberg få en del av sin rehabilitering i en vacker och handikappanpassad utemiljö. Onsdagen den 17 juni invigs den nyanlagda vistelseträdgården.
 • 12 juni 2009

  Sjukhuset i Varberg utreder dödsfall på akuten

  Sjukhuset i Varberg har alltid plats för en svårt sjuk patient och räcker inte våra egna resurser säkrar vi vård hos annan vårdgivare. Det framhåller sjukhusledningen med anledning av den kritik som några anonyma läkare ger uttryck för i en artikel i Hallands Nyheter.- Det finns rutiner för hur jourhavande läkare ska agera om platserna på sjukhuset inte räcker till. Den rutinen har inte följts, framhåller Gösta Rüter, chefläkare på Sjukhuset i Varberg.
 • 12 juni 2009

  Fortsatt goda halländska resultat i ny mätning av vårdrelaterade infektioner

  En liten tillbakagång, men fortsatt mycket goda resultat. Så kan man sammanfatta läget för Halland när Sveriges Kommuner och Landsting nu för tredje gången presenterar en riksomfattande mätning av vårdrelaterade infektioner i sjukhusvården.
 • 11 juni 2009

  Akutenheten Piba byter namn till Piva

  Akutenheten Piba, den psykiatriska akutenheten vid Länssjukhuset i Halmstad, byter namn.
 • 11 juni 2009

  Årets personalstipendiat hjälper barn att andas

  När Lena Johansson skulle välja yrke en gång i tiden fastnade hon för att bli sjukgymnast. Men hon hade en sak helt klar för sig:- Jag har alltid tyckt så mycket om barn så jag visste att jag ville jobba med barn på något sätt.Nu hjälper hon svårt sjuka halländska barn att andas, och för sitt arbete får hon årets personalstipendium i Landstinget Halland.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, Nästa,