Nyheter

 • 15 juni 2009

  Invigning av rehabiliterande utemiljö vid Sjukhuset i Varberg

  Nu kan patienter som vårdas på Sjukhuset i Varberg få en del av sin rehabilitering i en vacker och handikappanpassad utemiljö. Onsdagen den 17 juni invigs den nyanlagda vistelseträdgården.
 • 12 juni 2009

  Sjukhuset i Varberg utreder dödsfall på akuten

  Sjukhuset i Varberg har alltid plats för en svårt sjuk patient och räcker inte våra egna resurser säkrar vi vård hos annan vårdgivare. Det framhåller sjukhusledningen med anledning av den kritik som några anonyma läkare ger uttryck för i en artikel i Hallands Nyheter.- Det finns rutiner för hur jourhavande läkare ska agera om platserna på sjukhuset inte räcker till. Den rutinen har inte följts, framhåller Gösta Rüter, chefläkare på Sjukhuset i Varberg.
 • 12 juni 2009

  Fortsatt goda halländska resultat i ny mätning av vårdrelaterade infektioner

  En liten tillbakagång, men fortsatt mycket goda resultat. Så kan man sammanfatta läget för Halland när Sveriges Kommuner och Landsting nu för tredje gången presenterar en riksomfattande mätning av vårdrelaterade infektioner i sjukhusvården.
 • 11 juni 2009

  Akutenheten Piba byter namn till Piva

  Akutenheten Piba, den psykiatriska akutenheten vid Länssjukhuset i Halmstad, byter namn.
 • 11 juni 2009

  Årets personalstipendiat hjälper barn att andas

  När Lena Johansson skulle välja yrke en gång i tiden fastnade hon för att bli sjukgymnast. Men hon hade en sak helt klar för sig:- Jag har alltid tyckt så mycket om barn så jag visste att jag ville jobba med barn på något sätt.Nu hjälper hon svårt sjuka halländska barn att andas, och för sitt arbete får hon årets personalstipendium i Landstinget Halland.
 • 10 juni 2009

  På god väg mot köfri halländsk vård

  Köerna till sjukvården för de halländska patienterna har sedan årsskiftet minskat markant. – Från norr till söder har stor kraft lagts på att få till stånd bättre flöden och samverkan i vården så att alla får tid inom vårdgarantin, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard. Det ligger ett intensivt arbete och ett utökat samarbete mellan de halländska vårdaktörerna bakom de fina resultaten. Landstinget med hjälp av de privata vårdgivarna har påbörjat arbetet med att ta sitt gemensamma ansvar för hallänningarna.

 • 9 juni 2009

  IVA på Länssjukhuset åter fritt från VRE

  Nu är intensivvårdsavdelningen, IVA, på Länssjukhuset i Halmstad åter fritt från vancomycinresistenta enterokocker, VRE. Detta kan konstateras efter en omfattande städning och provtagning. Alla utrymmen är åter öppna som vanligt.
 • 5 juni 2009

  Upphandling av förrådsverksamheten är annonserad

  Landstingsservice är Landstinget Hallands organisation för driftservice. I serviceutbudet ingår bland annat varuförsörjning till hälso- och sjukvården som sker från centralförrådet i Halmstad.
 • 3 juni 2009

  BUP i Halland får beröm i kritisk rapport

  Den halländska barn- och ungdomspsykiatrin får beröm i en nationell rapport som annars visar stora brister runt om i landet. Det är Kungsbacka och Varberg som ståtar med det fina resultatet.
 • 1 juni 2009

  Nyheter från landstingsstyrelsens möte den 1 juni 2009

  Landstingsstyrelsen sammanträdde den 1 juni, och behandlade då bland andra följande ärenden.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, Nästa,