Nyheter

 • 6 maj 2009

  Länssjukhuset gör anmälan enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att ett ändrat svar efter en röntgenundersökning inte uppmärksammats.
 • 5 maj 2009

  Handhygien uppmärksammas över hela världen

  Världshälsoorganisationen WHO driver den första globala satsningen för ökad patientsäkerhet, som nu även Sverige är en del av: Cleaner Care is Safer Care. I dag är det satsningens stora handhygiendag som uppmärksammas över olika delar av världen.
 • 5 maj 2009

  VRE-fall anmäls enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en rutinmässig anmälan enligt Lex Maria av de fall av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) som upptäckts på sjukhuset under våren.
 • 30 april 2009

  Lägesrapport angående den nya influensan

  Smittskyddsenheten i Halland och Länsstyrelsen i Halland gav vid en pressinformation i dag en lägesrapport med anledning av utvecklingen av den nya influensan A/H1N1 – den som tidigare kallades svininfluensa.
 • 27 april 2009

  Patientsäkerhet och samverkan i fokus

  Närsjukvårdsstyrelsen sammanträde var idag förlagt till Hälsans hus Breared i Varberg. Hälsans hus drivs gemensamt av Vårdcentralen Västra Vall och Folktandvården Breared-Tvååker. Intresset för Hälsans hus är utan tvekan stort. Vid den officiella invigningen, dagen innan, valde över 500 invånare att besöka verksamheten där.
 • 27 april 2009

  Länssjukhuset anmäler bristande rutin enligt Lex Maria

  Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att rutinerna för kontroll av sår och hud på en diabetessjuk patient inte följts.
 • 27 april 2009

  Nyheter från landstingsstyrelsens möte 27 april

  Landstingsstyrelsen sammanträdde idag, och behandlade då bland andra nedanstående ärenden
 • 24 april 2009

  Smittskyddsläkaren uppmanar till vårdkontakt efter stöld på mjältbrandsgård

  Efter en stöld på den mjältbrandsdrabbade gården i Veddige uppmanar smittskyddsläkare Mats Erntell gärningsmännen att ta kontakt med vården.
 • 24 april 2009

  Hallänningen fortsatt mycket nöjd med vården

  Invånarna är även i årets stora nationella intervjuundersökning – Vårdbarometern 2008 – mycket nöjda med den halländska vården. På en rad viktiga områden är de halländska resultaten i topp i Sverige. 87 procent svarar till exempel att de fått den hjälp de behövde och är alltså nöjda med vården.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 12112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, ,