Akutvården i Halland har fungerat väl under helgen

Den reducerade verksamheten på akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg har inte orsakat några större problem under helgen.

Totalt har 20 patienter transporterats till akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad som annars skulle ha fått vård i Varberg, varav ett fåtal har lagts in på vårdavdelning. Ytterligare ett mindre antal patienter från norra Halland har transporterats till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– De allra flesta har kunnat åka hem efter att de blivit omhändertagna, men har förstås haft en längre resväg än normalt. Det är beklagligt men det har varit nödvändigt för att kunna garantera en trygg och säker vård för de här patienterna, säger Göran Magyar, chefläkare vid Hallands sjukhus.

Den interna organisationen har fungerat väl, då Hallands sjukhus Halmstad har förstärkt bemanning för att kunna ta emot ett ökat inflöde av patienter. Det allmänna läget vid Hallands sjukhus Varberg har också varit lugnt under helgen.

– Vårdplatssituationen är god vid båda sjukhusen och i Varberg har situationen förbättrats när det gäller vinterkräkssjuka. En vårdavdelning har fortsatt intagningsstopp men antalet nya fall minskar stadigt, säger Göran Magyar.

Båda sjukhusen kommer fortsatt att vara i så kallat stabsläge, och har haft återkommande krisledningsmöten under helgen. Sjukhusen förbereder för att förlänga stabsläget till kl 15.00 måndag eftermiddag, då det kommer att fattas beslut om eventuellt förlängning.

Tills vidare gäller de interna rutiner som beslutades inför helgen, för att upprätthålla patientsäkerheten inom akutsjukvården i hela Halland. Det innebär att den akuta verksamheten inom kirurgi och ortopedi i Varberg kommer att vara reducerad under stor del även av måndagen och att dessa patienter fortsatt hänvisas till Halmstad eller Göteborg.

– Vid svår sjukdom eller olycksfall ska man givetvis som vanligt ringa 112 för ambulanstransport till närmaste sjukhus. Övriga patienter kan ringa 1177 för att få råd om vart man ska vända sig, säger Göran Magyar.

Mer information:
Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus
söks via sjukhusets växel 035-13 10 00