Årets diabetesteam finns på Hallands sjukhus Kungsbacka

Diabetesteamet på medicinmottagningen vid Hallands sjukhus Kungsbacka har utsetts till ”Årets diabetesteam” 2016. Stipendiet delas ut av Svensk Förening för Diabetologi (SFD).

Motiveringen till priset lyder:
”Diabetesteamet vid Hallands sjukhus Kungsbacka kännetecknas av ett utpräglat teamarbete med föredömliga resultat och viljan att ständigt bli ännu bättre. Med täta kontakter och fokus på möjligheter ser de sig som ”patientens PT” och lyfter fram individens egna resurser.”

Bäst i Sverige
Under 2016 visade resultaten från Nationella Diabetesregistret att Halland gått från ett medelresultat till bäst i landet när det gäller diabetes typ 1 och typ 2. Resultatet från Hallands sjukhus Kungsbacka låg i topp.

- Idag har patienten mycket ansvar för sin egen behandling, och här jobbar vi intensivt med att stötta dem i detta. Därför ser vi oss själva som ”patientens personliga tränare” i diabetes, och det är extra kul att vi uppmärksammas för detta, säger Jesper Fowelin, överläkare i teamet.

Diabetesteamet på Hallands sjukhus Kungsbacka består av två diabetessjuksköterskor och en läkare på heltid samt en endokrinolog, psykolog, medicinsk sekreterare och två fotvårdsterapeuter på deltid.

Satsning på den psykologiska aspekten
Hur väl en patient känner sig omhändertagen, men också den stress han eller hon kan känna inför behandling och sin livssituation, är faktorer som är mycket viktiga för att kunna hjälpa patienten i behandlingen.

- En patientenkät på detta område kommer nu testas på initiativ av Nationella diabetesregistret, och diabetesmottagningen i Kungsbacka blir en av de första mottagningarna i Sverige att testa den, vilket är oerhört spännande, säger Jesper Fowelin.

Stipendiet på 30 000 kronor är avsett för att fortsätta utveckla diabetesvården.