Åsa station öppnar igen

På lördag, den 14 december, är det invigning på Åsa station med glögg och lucia och tal av Kungsbacka kommun, Trafikverket och Hallandstrafiken.

Inga tåg har stannat i Åsa, sedan 1978 då stationen upphörde. Så, efter 35 år blir Åsa återigen en ort med tåguppehåll på en nybyggd station, belägen vid Kläppa någon kilometer nordost om Åsa samhälle.

Från den 15 december stannar Öresundstågen mellan Göteborg och Halmstad 22 gånger varje vardag. Du åker på Västtrafiks periodkort eller Hallandstrafikens biljett som du köper i biljettautomaten på Åsa station. Busstrafik kommer att finnas till och från alla tågavgångar alla vardagar.

Invigning Åsa station, omslag folder

Läs mer på Hallandstrafikens hemsida.
Hallandstrafiken, ett bolag inom Region Halland

Fakta Åsa station

  • Åsa station tillkom genom en överenskommelse mellan Kungsbacka och Trafikverket.
  • Hösten 2010 började Kungsbacka kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket planera en ny station i Åsa.
  • Stationen byggs av Trafikverket och NCC och bekostas av Kungsbacka kommun.
  • Kostnaden för Åsa station är cirka 65 miljoner kronor.
  • Hallandstrafiken bekostar de delar som är resenärsanknutna såsom informationstavlor, biljettautomar och plattformsutrustning.
  • Antalet arbetspendlare på sträckan Åsa-Göteborg är idag cirka 1 500 och förväntas öka.
  • Tågen som stannar i Åsa trafikeras av Öresundståg som går mellan Halmstad och Göteborg.