Behandlingscenter får kritik

Socialstyrelsen riktar kritik mot Getteröns behandlingscenter i Varberg, bland annat för att lokalerna ligger för långt från sjukhuset och för att verksamhetens uppdrag är otydligt.

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har regeringens uppdrag att göra en nationell översyn över missbruks- och beroendevården i Sverige. Som ett led i detta besökte Socialstyrelsen Getteröns behandlingscenter (GBC) i Varberg den 15 april i år. Behandlingscentret drivs sedan många år gemensamt av landstinget och Varbergs kommun. Psykiatrin i Halland (landstinget) har fem tillnyktrings/avgiftningsplatser vid GBC.

Kritiken som framkommit efter tillsynsbesöket är känd i verksamheten och sedan omorganisationen av vuxenpsykiatrin i norra Halland den 1 september 2008 pågår ett arbete där man bland annat ser över just missbruks- och beroendevården.

De senaste åren har Psykiatrin i Halland strukturerat sin del av verksamheten med tydliga riktlinjer och alla patienter blir läkarbedömda innan de kommer till GBC. De patienter som bedöms behöva en högre medicinsk nivå vårdas på Sjukhuset i Varberg.

En tjänst som beroendeläkare är sedan tidigare inrättad och denne har under hösten 2008 varit sammankallande i en grupp bestående av representanter för Hallands kommuner, närsjukvården och Psykiatrin i Halland för att planera beroendevården. Utifrån detta har en ny grupp bildats tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget är att ta fram en plan för hur Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård kan implementeras i verksamheten.

– Jag är angelägen om att vi ska kunna ha en bra samverkan med kommunerna och jag är övertygad om att vi är på rätt väg i och med samarbetet med SKL, säger Lennart Runevad, verksamhetschef vid vuxenpsykiatrin i norra Halland.

Landstingets del av verksamheten vid GBC har under sommaren flyttats till psykiatriska kliniken på Sjukhuset i Varberg. Intentionen från Psykiatrin i Halland är att bedriva all tillnyktring och avgiftning som kräver medicinsk vård på eller i direkt anslutning till sjukhuset.

Mer information:

Lennart Runevad

Verksamhetschef

Vuxenpsykiatrin i norra Halland

Tel: 0706-20 74 88

lennart.runevad@lthalland.se