Beslut om ny kulturplan för Halland

Hallands kulturplan 2017–2020 fastställdes av regionfullmäktige den 23 november 2016. Hallands kulturplan syftar till att stärka kulturen som kraft för utveckling och tillväxt.

Hallands kulturplan 2017-2020Kulturplanen uttrycker en hög ambition på en lång rad olika områden.

– Planen handlar inte bara om det som man vanligtvis förknippar med kulturupplevelser, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Den är ett viktigt verktyg i det regionala tillväxtarbetet och bidrar till ökad attraktivitet, konkurrenskraft och inkludering i ett socialt hållbart Halland. Därför är exempelvis Språkstart Halland, som är en satsning på små barns språkutveckling och arbetet för att få en fristadskonstnär till Halland viktiga inslag i planen.

Hallands kulturplan har tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med samhället och professionella kulturskapare. Kulturdialoger har förts med invånarna i Halland, varav en särskilt med ungdomar. Sakkunniga inom olika konst- och kulturområden har deltagit i utformningen av planens innehåll. Hallands kulturplan omfattar fyra år men är ett levande dokument som kan utvecklas, kompletteras och fördjupas varje år.

Hallands kulturplan är illustrerad av Henrik Stenberg och finns att läsa på http://www.regionhalland.se/kulturplan