BUP i Halland får beröm i kritisk rapport

Den halländska barn- och ungdomspsykiatrin får beröm i en nationell rapport som annars visar stora brister runt om i landet. Det är Kungsbacka och Varberg som ståtar med det fina resultatet.

Socialstyrelsen har gjort en nationell tillsyn av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) under 2008, där man besökte 70 barn- och ungdomspsykiatriska enheter och granskade 483 patientjournaler. Resultatet visade på stora skillnader i vården och på några viktiga bristområden. Socialstyrelsen konstaterar att den barn- och ungdomspsykiatriska vården är av så skiftande kvalitet att den inte uppfyller målet i hälso- och sjukvårdslagen om en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

I Halland valde Socialstyrelsen att göra nedslag i Kungsbacka och Varberg och har i stort sett bara beröm att dela ut. I rapporten gör Socialstyrelsen bedömningen att arbetet med kvalitet och patientsäkerhet är väl utvecklat på de båda halländska BUP-mottagningarna.

Socialstyrelsen konstaterar bland annat att tillgängligheten till vården är god och skriver bland annat om Varberg: "Det finns rutiner för diagnos, vård och behandling samt uppföljning. Dokumentation och uppföljning av vårdplaner sker i allt större utsträckning. Journalföringen är även i övrigt väl skött. Det finns skriftliga rutiner för samtliga områden som anges i Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitet och patientsäkerhet."

– Vi vet att våra mottagningar fungerar väl, men det är förstås extra roligt när Socialstyrelsen också gör den här bedömningen, säger Christina Kovac, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin i Halland.

– Visst kan det finnas brister här och var och vi arbetar för en ständig förbättring. Socialstyrelsens rapport visar att vi är på rätt väg, säger hon.

Vidare information

Christina Kovac

Verksamhetschef

Barn- och ungdomspsykiatrin i Halland

Tel 070-313 33 21

christina.kovac@lthalland.se