Den nya influensan ("svininfluensan"): Pandemiläget och planerna för massvaccination i Halland

Pandemiläget

14 personer i Halland har så här långt genom provtagning visats ha den nya influensan. Två av dem har vårdats på sjukhus.

– Men det kan vara betydligt fler, säger smittskyddsläkare Mats Erntell. Sedan i juli är strategin att enbart ta prov på dem som vårdas på sjukhus eller är svårt sjuka.

– Vi följer utvecklingen genom att studera sjukskrivningar i skolor och längre fram också på några arbetsplatser, och ännu verkar inte smittspridningen ha tagit fart i Halland, säger Mats Erntell. Vi kan vänta oss en första influensavåg inom någon månad. Om den nya influensan därefter beter sig som tidigare pandemier kan vi i så fall befara en andra, och mer kraftfull våg, på andra sidan årsskiftet.

De flesta kan vårda sig själva

För det stora flertalet som får influensa blir det en okomplicerad sjukdom. Det bästa är att ta hand om sig själv hemma, som man brukar göra med de vanliga säsongsinfluensorna. Det gäller även den nya influensan. Men den som har svårt att andas eller misstänker någon annan komplikation ska kontakta vården via telefon. Det gäller också om man tillhör någon av riskgrupperna och misstänker att man fått influensan.

– Om möjligt ska man undvika att gå direkt till akuten eller vårdcentralen, säger Mats Erntell. Först bör man ringa 1177 Sjukvårdsrådgivningen.

Så många som möjligt bör vaccineras

Det är viktigt att så stor andel av befolkningen som möjligt vaccinerar sig mot den nya influensan.

• För att skydda sig själv mot eventuell allvarlig sjukdom.

• För att skydda andra. Genom en utbredd vaccination dämpas smittspridningen och utsatta grupper som annars hade riskerat svår sjukdom skyddas. På så vis skyddar vi framför allt de allra minsta barnen och till exempel de cancersjuka under behandling.

• För att skydda samhället mot följderna av ett massinsjuknande.

Målet är att 80 procent av hallänningarna vaccineras.

– Inte minst viktigt är att vi genom en utbredd vaccination kan skydda oss mot influensan om den kommer igen i en andra och tredje våg, säger Mats Erntell.

Så ska vaccinationen ske

Planeringen av massvaccinationen i Halland fortsätter. Vårdenheterna inom Vårdval Halland får ansvar för att vaccinera de invånare som valt respektive vårdenhet. Kommunerna kommer att medverka i vaccinationen. Dessutom kommer särskilda vaccinationscentraler att upprättas på eller i anslutning till de tre sjukhusen i Halland. Företagshälsovård kommer också att medverka.

– Det är en stor utmaning som den halländska vården tar sig an när hela befolkningen ska vaccineras, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard. Men det finns ett stort engagemang i vården och vi hoppas också att hallänningarna solidariskt kan se att vissa grupper i befolkningen måste få vaccinet först.

Tidsplan

Det går i dag inte att slå fast en exakt tidsplan, eftersom slutgiltigt besked ännu saknas på flera viktiga punkter, bland annat godkännande av vaccinet och i vilken takt vaccinet levereras till Halland.

Med de uppgifter som i dag är kända räknar landstinget med att den första fasen i vaccinationen, de mest prioriterade grupperna, kan starta i början av oktober. Det handlar om gravida, medicinska riskgrupper, vårdens medarbetare och vissa samhällsviktiga grupper.

Den andra fasen inleds då dessa grupper fått den första dosen.

– Som det nu ser ut räknar vi med att detta kan ske under senare delen av oktober, säger Lena Kierkegaard. Då ska alla i Halland få sin första dos av vaccinet och här är det viktigt att tidigt vaccinera barn och unga vuxna.

Informationskampanj

Information om massvaccinationen kommer att ges via tidningar, radio och internet. 1177 Sjukvårdsrådgivningen kan svara på frågor om influensan och om vart man kan vända sig för att bli vaccinerad.

Aktuell information om influensan:

www.Lthalland.se/influensa

www.krisinformation.se

Mer information:

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard, tfn: 070-659 09 43.

Smittskyddsläkare Mats Erntell, tfn: 070-19 16 13.