Det blir inga nya storregioner – regeringen har övergett planerna, finns ingen politisk majoritet från oppositionen

I dag meddelade ansvarig minister för regionfrågan, Civilminister Ardalan Shekarabi att det inte blir några nya storregioner från år 2019. Regeringens samtal med oppositionen har havererat och det finns nu inte någon politisk majoritet att fortsätta arbetet. Shekarabi meddelade att frågan nu läggs åt sidan på obestämd tid.

– Beskedet har nått oss under dagen och vi är naturligtvis glada över att planerna att bilda storregioner skrinläggs, säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande, Region Halland. Vi har hela tiden varit kritiska till Indelningskommitténs grundantagande att färre län och landsting är lösningen Sveriges framtida samhällsutmaningar, menar Mats. Förändringar måste utgå från varje regions unika förutsättningar och ske i dialog. Beslut som kommer från ovan är aldrig bra.

– Halland har hela tiden varit kritiska till Indelningskommitténs tillvägagångssätt med att bara ha fokus på karta och inte på innehåll, säger Stefan Bengtsson (C), 1e vice ordförande regionstyrelsen, Region Halland.  Och nu är det inte bara Halland som opponerar sig. Kritiken har på senare tid växt och motståndet att bilda storregioner finns nu i stora delar av landet. Vi tror på förändring, men den måste göras utifrån rätt förutsättningar och ha en demokratisk förankring hos invånarna i Sverige, menar Stefan.

– Det pågående arbetet med att regionalisera Sverige är mycket positivt, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2e vice ordförande regionstyrelsen, Region Halland. Redan vid årsskiftet har alla län i Sverige, förutom Stockholms läns Landsting, bildat regionkommuner som då också får ansvaret för den regionala utvecklingen i länet. Vi tror att regionalisering av Sverige är svaret på många av de samhällsutmaningar vi står inför som till exempel hälsa och hållbarhet.

– Det som är positivt i denna process är att man har börjat diskutera regionernas utmaningar och nu när kartritandet är avfört från agendan kan vi börja fokusera på verkliga lösningar. Genom att dela goda erfarenheter och kunskap kan vi i Halland bidra till den nationella utvecklingen på ett positivt sätt. Vi vill fortsätta påverka i viktiga frågor och vara en röst i samhällsdebatten tillsammans med andra, avslutar Mats Eriksson.