Enigt svar på remiss från Halland i regionfrågan

I dagarna har Region Halland och alla kommuner i Halland tagit beslut att ställa sig bakom och skicka in ett likalydande svar på Indelningskommitténs betänkande ”Regional indelning – tre nya län”.

Remissvaren skickades till Finansdepartementet under onsdagen. Sista inlämningsdag är idag, torsdagen den 6 oktober.
 
Enskilda beslut i enighet har tagits av respektive part enligt följande

  • 4 oktober, Region Halland, beslut på delegation av regionstyrelsen i regionstyrelsens arbetsutskott
  • 4 oktober, Kungsbacka kommun, beslut i kommunstyrelsen
  • 4 oktober, Hylte kommun, beslut i kommunstyrelsen
  • 3 oktober, Laholms kommun, beslut i kommunstyrelsen
  • 27 september Falkenbergs kommun, beslut på delegation av kommunstyrelsen i kommunstyrelsens arbetsutskott
  • 27 september, Varbergs kommun, beslut i kommunstyrelsen
     

Gemensam presskonferens med representanter från kommunerna

En gemensamm presskonferens som anordnades efter kommunberedningens möte den 28 september där Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande, Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande regionstyrelsen samt Elisabet Babic (M), kommunstyrelsens ordförande Laholms kommun, Mari-Louise Wernersson (C), kommunstyrelsen ordförande Falkenbergs kommun och Hans Forsberg (M), kommunstyrelsen ordförande Kungsbacka kommun genererade mycket media i Halland.
 
SVT Halland - Sågar förslag om regionindelning

Hallandsposten – Politikerna fortsatt eniga i regionfrågan

Ledare Hallandsposten – Halland biter ifrån och fortsätter att hålla ihop

Ledare Hallands Nyheter – Att gå över åsen efter vatten är inget för Halland

Läsa remissyttrandet

Remissyttrandet finns att läsa i sin helhet på Region Hallands webb