Falkenberg får medborgarlöfte för 2017, presenteras i morgon tisdag 17 januari

Narkotikainsatser riktade mot unga, fler trafikkontroller och översyn av belysning. Det är några av de aktiviteter som polisen, kommunen och Falkenbergsnämnden i Region Halland ger invånarna i Falkenberg i sitt medborgarlöfte för 2017. Detta presenteras i morgon, tisdagen den 17 januari klockan 14.30 i Stadshuset, Kuben i Falkenberg.

Medborgarlöftet är en fördjupning av den samverkansöverenskommelse som tidigare tecknats mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden i Region Halland och polisen i Falkenberg. Syftet är att arbeta tillsammans kring frågor som rör social hållbarhet. De aktiviteter som är kopplade till medborgarlöftet är sådant som får extra fokus, utöver det vardagliga arbetet som organisationerna bedriver.

– Den nulägesanalys och de dialoger som genomförts under 2016 har visat på ett antal konkreta behov. Det känns bra och viktigt att vi nu gemensamt, med detta som bakgrund, kan gå ut med ett medborgarlöfte kring aktiviteter riktade till de behov som framkommit, säger Niclas Erlandsson ordförande Falkenbergsnämnden i Region Halland.

Tre områden är prioriterade i samverkansöverenskommelsen; ANDT som står för alkohol, narkotika, dopning och tobak, tillit och trygghet och barn och ungas uppväxtvillkor. Utifrån dessa prioriterade områden har medborgardialo-ger genomförts på flera platser i Falkenberg. Det som bland annat kom fram vid dessa dialoger är att många känner sig otrygga i trafiken i Falkenbergs centrum.

Läs pressmeddelandet i sin helhet på Polisens webbplats.