Förändrad tillgänglighet för biltrafik vid Sjukhuset i Varberg

Tillgängligheten till vårdavdelningsentrén vid Sjukhuset i Varberg kommer att förändras den 1 juni. Anledningen är bygget av en ny ortopedmottagning. En konsekvens är att antalet parkeringsplatser nära sjukhuset blir färre.

Ny- och ombyggnadsprojektet på Sjukhuset i Varberg fortsätter och nu är det ortopedmottagningen som ska få nya lokaler. Den nya mottagningen ska ligga i låghusdelen och kommer att byggas på en av innergårdarna mellan huvudentrén och vårdavdelningsentrén.

Hela området mellan huvudentrén och vårdavdelningsentrén kommer att vara en byggarbetsplats och spärras av från den 8 juni och minst ett år framöver. Det betyder att det inte längre går att åka bil eller promenera mellan de båda entréerna.

En ny infart till vårdavdelningsentrén kommer att anläggas från den busshållsplats som finns vid Träslövsvägen. Denna infart är enbart avsedd för sjuktransporter, taxi och vissa hyrbilar. Besökande som kommer med bil hänvisas till huvudparkeringen och huvudentrén. De parkeringsplatser som finns vid vårdavdelningsentrén försvinner redan den 1 juni.

- Det kommer att bli något sämre parkeringsmöjligheter nära sjukhuset och det hoppas vi att våra patienter och besökare har överseende med, säger Tommy Sandquist, fastighetsförvaltare på Landstingsfastigheter.

- Vidare innebär detta att all gångtrafik mellan huvudentré och vårdavdelningar måste ske inne på sjukhuset.

I övrigt kommer patienter och besökare inte att beröras nämnvärt av byggprojektet. Inga korridorer inne på sjukhuset kommer att vara avstängda eftersom allt material kranlyfts över taket.

För ytterligare information, kontakta gärna Tommy Sandquist, fastighetsförvaltare på telefon 070-66 52 616 eller Ulla-Karin Ericsson, projektsamordnare, på Sjukhuset i Varberg, på 0340-48 17 04.