Förändringar kring omhändertagande av barn nattetid i delar av Halland

Barn som är i behov av sjukvård nattetid kommer oftare att hänvisas till Länssjukhuset i Halmstad eller annat sjukhus med barnklinik. Anledningen är att Sjukhuset i Varberg för närvarande inte har läkare med kompetens att ta hand om all barnsjukvård mellan klockan 00.00 och 08.00.

Sjukhuset i Varberg har ingen barnklinik och därmed inte heller barnläkare som arbetar dygnet runt. För att kunna ta emot barn dygnet runt för en första bedömning har sjukhusets akutläkare fått utbildning i detta. På grund av vakanser på akutläkarsidan kan sjukhuset för närvarande inte upprätthålla denna service på nätterna.

- Allvarligt sjuka barn som är i behov av omedelbar livsuppehållande och stabiliserande vård kommer även i fortsättningen att tas om hand i Varberg, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard. Kompetensen för att upprätthålla de vitala funktionerna finns på Sjukhuset i Varberg för alla patienter, dygnet runt.

När det gäller övriga akuta sjukdomsfall nattetid kommer 1177-Sjukvårdsrådgivningen att hänvisa barn från 3 månader och upp till 18 år till Länssjukhuset i Halmstad eller annan barnklinik, till exempel Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, beroende på önskemål och var i länet barnet befinner sig.

- Det här handlar främst om barn i Varbergsområdet, säger Lena Kierkegaard. I Kungsbacka vänder sig många redan i dag norrut och i Falkenberg söker majoriteten vid barnkliniken på Länssjukhuset.

- Om man är osäker på vart man ska vända sig med sitt sjuka barn rekommenderar vi som alltid att man kontaktar 1177-Sjukvårdsrådgivningen för råd och stöd, säger Lena Kierkegaard.

Mer information:

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard, tfn 070-6590943