Frågan om Bergerska på väg mot en lösning

Landstinget Halland planerar att sälja Bergerska fastigheten i Johansfors.

– För pengarna från försäljningen ska det bildas en stiftelse, som ska ge hallänningar möjlighet till rehabilitering och vård i annat klimat, säger landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Bergerska fastigheten har varit ute till försäljning sedan augusti i år. Fastighetsmäklare har ansvarat för bland annat visningar och kontakter med intressenter. Flera anbud har kommit in och värderats. Anbudssumman är tre miljoner kronor, vilket bedöms vara marknadsvärdet för en sådan här fastighet. Ännu återstår en del arbete innan försäljningen kan genomföras och landstingsfullmäktige ger därför landstingsstyrelsen i uppdrag att slutföra försäljningen.

Det var på 1950-talet som paret Berger donerade konvalescenthemmet till Landstinget Halland, vilket i praktiken innebar att landstinget förband sig att både förvalta huset och driva verksamheten för all framtid. Donatorernas önskemål var att landstinget skulle driva sjukhem enligt deras önskade inriktning, och Bergers sjukhem startades som ett efterbehandlings- och konvalescenthem. Under mer än 40 år drev landstinget verksamhet i Bergerska sjukhemmet.

– Naturligtvis ändrades och utvecklades vård- och behandlingsmetoderna under tiden, och det gjorde att behovet av konvalescenthemmet minskade. 1997 beslutades att verksamheten vid Bergerska skulle avvecklas, säger Mats Eriksson.

Landstinget ville då få möjlighet att sälja verksamheten. Men Kammarkollegiet, som hanterar donationer, tolkade gåvovillkoren strikt och godkände inte en sådan lösning. De senaste tio åren har huset därför stått tomt, efter det att landstinget upphört med verksamheten.

För mer information:

Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85

Catarina Dahlöf, landstingsdirektör, tfn: 076-818 48 96