Framtidskirurgi på Kungsbacka Närsjukhus

På Kungsbacka Närsjukhus finns idag en kirurgisk kompetens inom minimalinvasiv kirurgi. Det innebär att det görs kirurgiska ingrepp med små snitt och titthålsteknik. Utvecklingen på Kungsbacka Närsjukhus har väckt intresse på många håll.

Torsdagen den 25 juni pågår en konferens på närsjukhuset dit bland annat kirurger från västkusten och Stockholm deltar. Inbjuden är dr Paraskevas Paraskeva, laparoskopisk kirurg från London.

- Det kommer att genomföras en workshop om operation av gallblåsa med bara ett hål i naveln. Kungsbacka Närsjukhus blir därmed bland de första i landet om detta, säger överläkare Fernando Ruiz.

Ur patienters synvinkel bör detta operationssätt vara synnerligen intressant. Antal ärr kan minskas från fyra till enbart ett. Ämnet är stort på alla kongresser om laparoskopisk kirurgi. Det är inte så många ställe i världen som har operationssättet som rutin än. Andra fördelar och eventuella nackdelar med operationssättet räknar man med att få fram genom vidare studier och genom att noggrannt följa berörda patienter.

Miminimal invasiv kirurgi är likställd med framtidskirurgi inom alla opererande specialiteter, även cancerkirurgi. Utrustning och teknik håller på att utvecklas mycket för att minimera skador på vävnader i kirurgi. Det krävs nära samarbete mellan laparoskopisk kirurger och teknikföretag för att utveckla bättre utrustning. Kirurger på Kungsbacka Närsjukhus är med i fronten av denna utvecklingsprocess.

För mer information kontakta:

Jonny Norrby, överläkare kirurg- och ortopedmottagningen, Kungsbacka Närsjukhus

tfn 0703-29 59 23

Fernando Ruiz, överläkare kirurg- och ortopedmottagningen, Kungsbacka Närsjukhus

tfn 0300-56 54 51