Fullmäktige sa ja till ny hälso- och sjukvårdsstrategi

Regionfullmäktige antog på onsdagen den nya strategin för hälso- och sjukvården i Halland som ska gälla fram till 2025.

Strategin har tagits fram efter ett års gediget arbete och den har förankrats bland både invånare, personal och politiker.

Målet för strategin är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”. Det innebär att vården i Halland ska arbeta hälsofrämjande och leverera en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa. Vården ska vara trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående.

– Strategin är tillsammans med det pågående Framtidsarbetet viktiga pusselbitar för att vi ska kunna möta de utmaningar som vården står inför, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande. Jag hoppas att vi redan i början på nästa år kan se tydliga effekter av det här arbetet.

I strategin ställs krav på ständiga förbättringar inom vården för att en bättre hälsa hos invånarna ska uppnås. Samtidigt ska invånarna ges större möjlighet att själva ta ansvar för sin hälsa efter egen förmåga.

”Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017–2025” har tydliga mål och prioriteringar hur kompetens och resurser ska användas. Syftet är att regionen på sikt ska uppnå en ekonomi i balans.