Gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan

Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun har tecknat en gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan och som också inkluderar två nya stationer i Veinge och Knäred. Avsiktsförklaringen lägger grunden för en gemensam planering och förberedelser för införande av persontrafik på Markarydsbanan med inriktning att parterna ska verka för att få till stånd trafiken så snart som möjligt.

Markarydsbanan, som går mellan Halmstad och Hässleholm kopplar samman flera orter och öppnar upp för såväl regionförstoring som arbetsmarknadsförstoring. Banan är viktigt för pendling till arbete och studier men också för resor längre bort då Markarydsbanan kopplar samman för resor vidare längs med Södra stambanan och till Göteborg på Västkustbanan.

För att pendling med kollektivtrafik ska vara attraktiv finns behov av en god turtäthet med utbud som medger arbetspendling och att resan är ett snabbt och pålitligt resealternativ.

- Det är glädjande att vi har en gemensam avsiktsförklaring för Markarydsbanan, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Det bidrar till Hallands utveckling och lägger en viktig grund för det fortsatta gemensamma arbetet. Att Halmstad C tas med i nationell plan är avgörande för att redan från start kunna erbjuda en robust och pålitlig persontrafik på Markarydsbanan så att det blir attraktivt resealternativ, avslutar Dag.

Läs presstexten i sin helhet här.