Gertrud Deierborg går tillfälligt in som chef för vårdcentral i Laholm

Områdeschef Gertrud Deierborg går inledningsvis in som chef för Vårdcentralen Centrum Laholm, sedan verksamhetschefen Krister Johansson på torsdagen begärt att bli befriad från sitt uppdrag. Beslutet grundar han på de senaste dagarnas negativa uppmärksamhet kring att en omtalad läkare under två dagar hade ett uppdrag på vårdcentralen.

- Krister upplever att han inte kan jobba framgångsrikt med att fortsätta att utveckla vårdcentralen, säger Gertrud Deierborg. Jag kommer under fredagen att träffa medarbetare vid vårdcentralen för att diskutera framtiden, och hur vi går vidare för att fortsätta att ge patienterna en god och säker vård.

- När det gäller sakfrågan – vem som ska ta referenser på de uppdragstagare som bemanningsföretagen förmedlar – är det helt klart i de avtal som Landstinget Halland har med olika bemanningsföretag, säger Gertrud Deierborg. Det ansvaret vilar på bemanningsföretagen. De ska kontrollera kompetens och lämplighet hos tänkta uppdragstagare, innan dessa får uppdrag i landstinget.

Landstinget Halland har skickat brev till samtliga bemanningsföretag som landstinget har avtal med för att påminna om avtalets innehåll.

- På det viset vill landstinget säkra att den här situationen inte uppstår igen, säger Gertrud Deierborg.

För mer information

Gertrud Deierborg, områdeschef, Närsjukvården Landstinget Halland

Mobil 070-659 09 39