Halland köper in vaccin

Landstinget Halland beslutar, liksom många andra landsting, att följa Socialstyrelsens rekommendationer angående vaccinering för den nya influensan A(H1N1) - tidigare kallad svininfluensan.

Det innebär att landstinget nu lägger en beställning så att länets befolkning kan vaccineras.

Influensan förväntas bli lindrig, men en allmän vaccination rekommenderas eftersom det inte finns någon immunitet i befolkningen för denna typ av influensa vilket kan leda till att många blir sjuka samtidigt. Det i sin tur kan ge stora påfrestningar på samhället.

Det kommer att dröja några månader innan vaccinet börjar levereras och under denna tid utarbetas på nationell nivå strategier för att få det bästa skyddet för utsatta individer och för befolkningen. Strategierna handlar om hur vaccinet kommer att distribueras och vilka grupper som ska erbjudas vaccin först.

Avtalet ger Sverige tillräckligt med vaccin för att alla ska kunna erbjudas vaccinering, men allt kommer inte på en gång utan det levereras under flera månader.

Vaccinationen ska ske i två omgångar. Beställningen av 600 000 doser vaccin kostar runt 38 miljoner kronor. I dagsläget är det osäkert om och hur mycket staten kan bekosta av den summan. Det är också oklart om vaccineringen ska vara kostnadsfri eller inte för invånarna - landstingen har ambitionen att hantera detta på samma sätt.

Mer information:

Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, tfn: 070-595 60 85

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard, tfn: 070-659 09 43

Smittskyddsläkare Mats Erntell, tfn: 070-319 16 13

Läs mer:

Samlad myndighetsinformation om den nya influensan finns på www.krisinformation.se

Mer information om influensavaccinet finns hos Socialstyrelsen

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2009/Q2/nyhet090613.htm