Hallands sjukhus erbjuder cancerberörda forum med föreläsningar

Under hösten och våren erbjuder rehabiliteringskliniken vid Hallands sjukhus Halmstad cancersjuka patienter och närstående en serie föreläsningar med aktuella teman. Tanken är att erbjuda saklig information i kombination med ett öppet forum, där man kan träffa andra cancerberörda.

De ämnen som tas upp är relevanta för den som berörs eller har berörts av cancersjukdom, men varierar mellan rent praktiska saker till existentiella och andliga funderingar. Det handlar om allt från kost och näring till hur barn påverkas av cancersjukdom i familjen.

– Vi prövar nu ett helt nytt upplägg för att möta ett behov i den här patientgruppen, som vi har fångat upp när vi infört en modell för cancerrehabilitering vid Hallands sjukhus Halmstad, säger Åse Ljunggren och Liselotte Wahlbeck, samordnare för cancerrehabteamet inom rehabiliteringskliniken.

– Det är fristående föreläsningar så det är fritt för alla att delta i de föreläsningar man själv är intresserad av. Samtidigt blir det en kontaktyta för cancerberörda som kanske har kommit olika långt i sin egen cancerresa och som kan utbyta erfarenheter med varandra, fortsätter de.

De flesta av föreläsarna representerar olika yrkeskategorier som jobbar inom cancervården på olika sätt. Höstens serie avslutas med att Patrik Göransson berättar om erfarenheterna från projektet och vad man som cancerberörd kan få för stöd.

– Vår förhoppning är att kombinationen av öppna föreläsningar och social samvaro ska kunna fungera som en form av stöd som saknats inom cancervården tidigare, Patrik Göransson, projektledare och psykolog vid rehabiliteringskliniken.

Mer information:
Patrik Göransson, projektledare och psykolog rehabiliteringskliniken, Hallands sjukhus Halmstad, tfn 035-13 46 93

Läs mer på www.regionhalland.se/cancerrehabilitering