Hallands sjukhus Varberg anmäler fördröjda läkarbedömningar enligt Lex Maria

Hallands sjukhus Varberg anmäler två händelser som inträffade i slutet av november till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Båda händelserna rör patienter som fått vänta länge på en läkarbedömning på akutmottagningen.

Det var i november som en äldre man kom till akutmottagningen på natten med svåra smärtor i ena höften efter att ha fallit i hemmet. Det dröjde sex timmar från ankomsten innan en läkarbedömning gjordes.

Den andra händelsen gäller en ung man som kom till akutmottagningen på natten bland annat med en ansiktsfraktur och misstänkt hjärnskakning. I detta fall dröjde det åtta timmar innan patienten blev bedömd av en läkare, trots att patienten bedömdes som högprioriterad utifrån det prioriteringssystem som används vid sjukhuset.

Med anledning av dessa händelser vill sjukhuset att Socialstyrelsen bedömer om rutiner och organisation för diagnostik och behandling av akuta patienter är tillfredsställande.

- Vi vill veta om de fördröjda läkarbedömningarna lett till risker för patienterna. Vi har genomfört noggranna händelseanalyser för att kartlägga vad som inträffade vid de aktuella tillfällena, säger chefläkare Bengt Karlsson.

Händelserna är anmälda till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra få ta del av dem stärks kvalitén i sjukvården!

Mer information:
Bengt Karlsson, chefläkare Hallands sjukhus Varberg, nås via sjukhusets växel 0340-48 10 00.