Halländsk vård håller hög kvalitet

Halland är i absoluta toppen när det gäller kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Det visar SKL:s årliga jämförelse av vården bland landets 21 landsting och regioner, som släpps i dag.

Om man lägger samman resultatet från de 16 områden som mäts i den årliga nationella jämförelsen är vården i Halland totalt sett bäst i landet. Drygt 8 av 10 hallänningar upplever att de har god tillgång till den sjukvård de behöver, vilket gör att Halland hamnar på andra plats i landet. När det gäller väntetider ligger Halland i topp i landet. Befolkning och patienter har ett högt förtroende för hälso- och sjukvården i Halland.

– Det är mycket glädjande att konstatera att vi har en fortsatt bra hälso- och sjukvård i Halland. Att patienterna upplever att de får ett bra bemötande är oerhört viktigt. Vi måste samtidigt jobba vidare på att säkerställa att vi kan ge en jämlik vård över hela länet, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

Duktiga medarbetare

Att Halland fortsätter att ligga i topp även i årets mätning är tack vare duktiga medarbetare.

– Jag vill tacka alla våra medarbetare för detta goda resultat. Det hade inte varit möjligt att åstadkomma detta utan er, betonar Haleh Lindqvist, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör.

Mats Eriksson poängterar att vi är på rätt väg men understryker att ett förbättringsarbete ständigt behöver pågå. Halland rankas bland de absolut bästa i landet vad gäller cancersjukvård, kvinnosjukdomar, psykiatri och stroke. Placeringarna är utifrån det totala resultatet per diagnos och det kan finnas variationer inom varje område. Även om Region Halland står sig bra i jämförelse med andra regioner och landsting finns det områden som behöver förbättras. Vi har sedan tidigare sett ett behov av att förbättra hjärtsjukvård och läkemedelsbehandling och SKL:s mätning bekräftar detta. Det handlar till exempel om användningen av lämpliga sömnmedel till äldre och att det används läkemedel som bör fasas ut, till förmån för nyare och mer effektiva läkemedel.

Strategin ger struktur

– Hälso- och sjukvårdsstrategin ger oss en bra struktur för vårt fortsatta kvalitetsarbete. Vi har en tydlig handlingsplan med ett antal pågående aktiviteter i syfte att förbättra de områden som nämns. Genom att samarbeta bättre över de organisatoriska gränserna kan vi förbättra patientens process i vården och öka kvaliteten ytterligare, betonar Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

Olika nationella mätningar är viktiga verktyg i det ständigt pågående förbättringsarbete som sker inom hälso- och sjukvården. Bakom rapporten, som har gjorts varje år sedan 2006, står Socialstyrelsen och de indikatorer som mäts kommer från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Länk till rapporten (extern sida)

För mer information kontakta:

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85
Haleh Lindqvist, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör, tfn 073-851 05 92