Hallänningarna blir fler i rekordfart

För en månad sedan, den 20:e januari, passerade Sveriges befolkning tio miljoner invånare och Halland fortsätter, i likhet med övriga landet, att växa i snabb takt. 2016 ökade antalet invånare i länet med 5 549 personer. Den största ökningen under ett enskilt år någonsin. 

Den 31 december 2016 uppgick Hallands befolkning till 320 333. Tre av länets kommuner når också toppnoteringar.  Halmstad, Hylte och Falkenberg har aldrig tidigare vuxit lika mycket som 2016. Varberg och Laholm ökar också kraftigt men hade ett par år på 1970-talet då ökningen var ännu större. Kungsbacka har haft en stark årlig utveckling sedan decennier och 2016 var inte avvikande i den meningen.

I huvudsak är det invandring som ligger bakom folkmängdsökningen i Halland. Invandringen svarade för 64 procent av länets totala folkökning. I detta finns omfattande kommunala variationer. Kungsbacka avviker med ett betydligt större inrikes flyttöverskott än övriga kommuner och sett till kommunens storlek en mindre invandring. Falkenberg och Hylte, å andra sidan, skulle i princip inte ha någon folkökning utan invandring.

Invandring är emellertid inte den enda förklaringen till Hallands positiva befolkningsutveckling. Såväl födelseöverskott som inrikes flyttöverskott bidrar till den växande befolkningen. 2016 uppvisade samtliga kommuner ett födelseöverskott och fyra av länets kommuner fick ett tillskott från övriga landet.  Födelseöverskott och inrikes flyttöverskott ligger relativt stabilt över tid. Invandringen varierar däremot kraftigt beroende på förändringar i omvärlden och i nationell migrationspolitik. Det är således nivåerna på invandringen som förklarar variationerna i befolkningsutvecklingen de senaste åren. Övriga landet uppvisar ett likartat mönster.

Förtydligande till tabell Folkmängdsförändringens delar 2016
Negativa inrikes flyttöverskott i en kommun kan i vissa fall förklaras av att många personer som invandrar till en kommun också flyttar därifrån samma år. Detta gäller särskilt kommuner med många anläggningsboenden, exempelvis Falkenberg.