Handhygien uppmärksammas över hela världen

Världshälsoorganisationen WHO driver den första globala satsningen för ökad patientsäkerhet, som nu även Sverige är en del av: Cleaner Care is Safer Care. I dag är det satsningens stora handhygiendag som uppmärksammas över olika delar av världen.

Att öka patientsäkerheten för att infektioner och andra vårdskador ska minska står högt på agendan i alla landsting och regioner.

- I Halland jobbar vi sedan länge intensivt och med stor framgång för att minska de vårdrelaterade infektionerna, säger landstingsdirektör Catarina Dahlöf.

- Kunskapen om hur vi kan minska vårdrelaterade infektioner och andra vårdskador finns redan och utvecklas hela tiden, säger Catarina Dahlöf. Vården har tydliga och väl underbyggda instruktioner för att förebygga infektioner. Här har vi som arbetsgivare ett stort ansvar; det ska vara lätt att göra rätt. Vården behöver också hjälp av patienterna. Genom att efterfråga säker vård kan de bidra till att göra vården säkrare.

Tillsammans med alla landsting och regioner driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sedan drygt ett år tillbaka Nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Målet är att halvera alla vårdrelaterade infektioner.

- För att stödja hälso- och sjukvården finns i dag färdiga åtgärdspaket som SKL tagit fram tillsammans med ledande experter inom landsting och regioner för att förebygga vanliga infektioner inom vården, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar till exempel om att undvika urinvägsinfektioner och sårinfektioner efter operation och bygger på vetenskapliga underlag.

Det handlar också om så enkla metoder som att vårdpersonal alltid ska desinfektera händerna med handsprit före och efter kontakten med en patient. Enkla klädregler som gäller är kortärmade skjortor i kontakt med patienter, rena kläder varje dag och inga klockor eller ringar. Andra åtgärder kan vara mer komplicerade, men alla insatser har det gemensamt att de minskar infektionsrisken för patienterna.

I juni redovisar SKL en ny mätning av de vårdrelaterade infektionerna. Då får landets sjukhus ett bättre underlag att mäta sina ansträngningar emot.

- Sverige har bland de allra bästa medicinska resultaten i världen. Det är dags att sätta minst lika höga mål för patientsäkerheten, säger Håkan Sörman. Genom ett tålmodigt och långsiktigt arbete kan alla i vården hjälpas åt att skapa den säkraste vården i världen.

Fakta:

Inom EU beräknas att 4,1 miljoner patienter varje år får en vårdrelaterad infektion och 37 000 drabbas så svårt att de dör av infektionen. Var tionde patient som är inlagd på ett svenskt sjukhus har en infektion. Minst 3 000 personer dör varje år av olika vårdskador. Ungefär en tredjedel av dessa är vårdrelaterade infektioner.