Hur jämlik är vår hälsa?

Hallänningarna har blivit ännu friskare – samtidigt ses ökade skillnader i hälsan.Det visar analysen av Region Hallands senaste kartläggning utifrån den nationella enkäten ”Hälsa på lika villkor 2014”.

Drygt 8 000 slumpvisvalda personer i Halland besvarade i fjol enkäten ”Hälsa på lika villkor”. Analysen av det halländska resultatet är nu klar. Den är gjord i jämförelse med resultatet för hela Sverige och med de två tidigare undersökningar 2004 och 2009. Här är några resultat som förändrats, i allmänhet:

  • Den allmänna hälsan har förbättrats något.
  • Den psykiska ohälsan i allmänhet är oförändrad men antalet med självmordstankar har halverats.
  • Antalet med allergiska besvär har ökat något över tid
  • Tendens till ökning av fetma
  • Riskabel alkoholkonsumtion har minskat markant i åldersgruppen 18–29 år – men är fortfarande hög.·  
  • Daglig rökning har minskat över tid. 

Vi kan också konstatera att precis som tidigare år är

  • Kvinnornas allmänna och psykiska hälsa sämre än männens. De är dessutom mer otrygga och stressade, men har i gengäld mindre problem med övervikt, alkohol och narkotika.
  • Fortsatt hög tillitsbrist i åldersgruppen 18­–29 år.
  • Ohälsan är större ibland socialbidragstagare och arbetslösa i jämförelse med resten av befolkningen.

Läs hela rapporten här!

För mer information, vänligen kontakta:
Amir Baigi, epidemiolog, FoUU Region Halland, 035-13 11 14, mobil 070 – 571 58 47