Invigning av nya lokaler på Sjukhuset i Varberg!

Fredagen den 4 september invigs de nya lokalerna för operationsmottagningen, specialisttandvården och endoskopienheten på Sjukhuset i Varberg.

Sedan några år tillbaka pågår ett omfattande arbete med att renovera och bygga nya lokaler på Sjukhuset i Varberg. Nu har operationsmottagningen, specialisttandvården och endoskopienheten fått nya lokaler som invigs fredagen den 4 september klockan 13.00. Invigningen förrättas av Christer Samuelsson, ordförande i styrelsen för Sjukhuset i Varberg, och Lisbeth Waagstein, ordförande i Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad.

Till operationsmottagningen kommer patienter som ska opereras dagkirurgiskt. Där förbereds patienten inför operationen och vårdas efter operationen för att sedan gå hem samma dag. Även patienter som ska bedömas av en läkare inför en operation kommer till mottagningen.

På endoskopienheten genomförs bland annat magsäcks-, urinblåse- och grovtarmsundersökningar .

Specialisttandvården tillhör organisatoriskt Länssjukhuset i Halmstad men tar hand om patienter från norra Halland. De patienter som kommer till avdelningen har oftast fått en remiss från folktandvården eller är inneliggande på sjukhuset.

Media hälsas välkomna att ta del av invigningen!

Följ skyltning från huvudentrén.

Vid frågor, kontakta överläkare Carl Widmark via sjukhusets växel 0340-48 10 00 eller Marianne Kondrup, chefsinformatör, på 0340-48 17 80, 070-337 17 80.