IVA på Länssjukhuset åter fritt från VRE

Nu är intensivvårdsavdelningen, IVA, på Länssjukhuset i Halmstad åter fritt från vancomycinresistenta enterokocker, VRE. Detta kan konstateras efter en omfattande städning och provtagning. Alla utrymmen är åter öppna som vanligt.

Det var i förra veckan som VRE konstaterades i bland annat ett anhörigväntrum, där de troligen hamnat sedan anhöriga besökt en patient som är bärare av bakterien.

- Genom en intensiv insats med städning och omfattande provtagning har vi nu fått bort bakterien och kan konstatera att IVA är fritt från VRE, säger chefläkare Göran Magyar.

Enterokocker finns i den normala tarmfloran, men vissa har blivit resistenta mot vanliga antibiotika.

- Många bär på VRE utan att veta om det, till exempel efter utlandsresor, och det är i regel inte en farlig bakterie för patienten. Ännu har ingen i Halland blivit sjuk av VRE, säger Göran Magyar. Däremot är det en bakterie vi inte vill ha i vårdmiljön.

Eftersom VRE-förekomsten var begränsad till vissa utrymmen har verksamheten under helgen kunnat pågå i normal omfattning med bibehållen god medicinsk säkerhet. Nu är alla lokaler åter i bruk, men det återstår ännu att komplettera med nya väntrumsmöbler.

- De gamla möblerna var av sådan typ att de inte gick att sanera från bakterien. Vi har därför fått kassera dem och väntar nu på ersättningsmöbler, säger Göran Magyar.

Mer information:

Chefläkare Göran Magyar, sökes via sjukhusets växel: tfn 035-13 10 00