"Klarhet i hur lagen tolkas behövs för hallänningens skull"

Åklagarens beslut att lägga ner utredningen kring ett misstänkt journalintrång i Varberg är mycket förvånande och reser många frågetecken för vården i Halland och övriga Sverige. Det menar landstingsdirektör Catarina Dahlöf. Landstinget går nu vidare för att se vad som kan göras för att skapa klarhet i hur patientdatalagen egentligen ska tolkas.

- Det här handlar om hallänningens rätt att känna förtroende för vården. Att du ska kunna veta att uppgifter om dig som finns i de numera datoriserade journalerna inte läses av obehöriga, säger Catarina Dahlöf. Det här är en oerhört viktig fråga som handlar om invånarnas förtroende och integritet.

Bakgrunden är ett fall på Sjukhuset i Varberg där en medarbetare varit inne i en journal, utan att själv ha haft en vårdrelation med patienten och utan att ha haft någon rimlig annan anledning till det. Medarbetaren har sagt att det var för att rapportera in en avvikelse.

- För att göra en avvikelserapport behöver man inga uppgifter från journalen, säger Catarina Dahlöf. Om en avvikelserapport skulle rättfärdiga att gå in i journalen skulle det i förlängningen innebära att alla medarbetare i vården har rätt att gå in i alla journaler, och så kan vi inte ha det.

- Alla som jobbar i vården har nämligen skyldighet, när man ser något som verkar fel, att rapportera detta i avvikelsesystemet. På så sätt kan vi lära av våra misstag och vården kan förbättras. Rapporten kommer till en person som på verksamhetschefens uppdrag bedömer den och därefter beslutar verksamhetschefen vem som ska utreda och göra en analys av avvikelsen. Då kan man behöva gå in i journalen.

- Enligt patientdatalagen är det bara är de personer som vårdar en person, eller på annat sätt behöver journaluppgifter för att lösa sitt uppdrag som har rätt att gå in i en persons journal. I varbergsfallet fanns inget sådant uppdrag, säger Catarina Dahlöf. Om nu åklagaren gör en annan bedömning får det återverkningar på hela den svenska vården. Därför är det mycket viktigt att få den här frågan klarlagd, och det var helt rätt av sjukhuset att lämna frågan till rättslig prövning.

Landstinget Halland arbetar nu med juridisk expertis för att se hur man kan gå vidare för att få klarhet i den här frågan.

- Jag kan ju samtidigt se att det verkar råda förvirring kring hur den nya skärpta patientdatalagen ska tolkas. Vi måste också säkra att de instruktioner och riktlinjer som finns ute i den halländska vården är tillräckligt tydliga, för på det här området får det inte finnas utrymme för olika tolkningar.

- Hallänningen ska kunna vara helt säker på att journaluppgifterna alltid är i trygga händer och att de bara läses av rätt personer, säger Catarina Dahlöf. Det är en grundläggande trygghetsfråga.

För mer information:

Landstingsdirektör Catarina Dahlöf, tfn 076-818 48 96