Klart med tillförordnad verksamhetschef på medicinkliniken

Kamelia Kostova-Aherdan träder in som tillförordnad verksamhetschef på medicinkliniken på Sjukhuset i Varberg. Hon påbörjade sitt uppdrag den 7 september.

Kamelia Kostova-Aherdan är specialist i radiologi och har bland annat varit verksamhetschef på röntgenkliniken i Västerås, haft ledningsuppdrag på barnkliniken i Skövde och på röntgenkliniken vid Länssjukhuset i Halmstad. Hon har även en facklig bakgrund inom Läkarföreningen i Västmanland.

- Jag är mycket nöjd med att Kamelia kan ta sig an detta viktiga uppdrag med så kort varsel. Jag är övertygad om att hon med sin kompetens och erfarenhet kan leda kliniken genom de utmaningar vi nu står inför, säger sjukhuschef Kristina Wallentin.

Uppdraget löper på sex månader med möjlig förlängning till 12 månader. Under den tiden ska en ordinarie chef rekryteras.

Vidare understryker Kristina Wallentin att arbetet med att förbättra arbetsmiljön på medicinkliniken fortsätter och intensifieras med stöd från Landstingets kansli och Landstingshälsan i samverkan med de fackliga organisationerna.

För ytterligare information, kontakta Kristina Wallentin på telefon 0340-48 14 75.