Lägesrapport angående den nya influensan

Smittskyddsenheten i Halland och Länsstyrelsen i Halland gav vid en pressinformation i dag en lägesrapport med anledning av utvecklingen av den nya influensan A/H1N1 – den som tidigare kallades svininfluensa.

Tillförordnade smittskyddsläkaren Anders Lindberg, som under flera år arbetat med bland annat pandemiplanering på Socialstyrelsen, poängterade att influensan i sig inte blivit ”farligare” för att den nu klassats som FAS 5 av WHO.

– Det betyder helt enkelt att den är mer spridd. Det förefaller inte nu vara en särskilt aggressiv influensa. Åtminstone när det gäller de fall som konstaterats utanför Mexico har sjukdomsförloppet varit beskedligt – ungefär som en vanlig säsongsinfluensa, säger han.

– Beredskapen för en pandemi, alltså en världsomspännande epidemi, är betydligt bättre i Sverige idag än för några år sedan, säger Anders Lindberg.

Han räknar med att det förr eller senare dyker upp fall även i Sverige.

– Det vore märkligt om så inte skedde, men ännu har inga svenska fall konstaterats.

I ett framtida scenario, där många insjuknar i influensa, tror Anders Lindberg att de flesta inte kommer att behöva sjukvård.

– Som det verkar i dag kommer de flesta att klara av detta genom att bädda ner sig och ta hand om sig själv, så som vi gör med den vanliga säsongsinfluensan. För den som blir svårt sjuk finns behandling i form av antivirala mediciner och antibiotika.

– Det är dock viktigt att dessa inte används i onödan utan sparas till de som verkligen behöver dem. Vid en oförsiktig användning finns alltid risk att de blir mindre användbara, påpekar Anders Lindberg.

Många tror att detta kan vara en första våg, men att det kommer en ny omgång om kanske ett halvår. Influensan kan då ha förändras och ge värre symptom än i dag.

– Den goda nyheten i det är att då har vi sannolikt hunnit få fram ett vaccin, säger Anders Lindberg.

Länsstyrelsen har ett ansvar för samordningen av myndigheternas åtgärder i Halland

– I det här läget handlar det mycket om information och samverkan, säger beredskapsdirektör Mia Dahlström på Länsstyrelsen i Halland.

– Vi följer sedan en tid utvecklingen av den nya influensan mycket noga. Vi arbetar också med de beredskapsplaner som finns, som nu måste anpassas till den här situationen.

– Det finns ett gott och nära samarbete mellan olika halländska myndigheter och andra aktörer, och det samarbetet är väldigt värdefullt nu, säger Mia Dahlström.

Mer information:

Tf smittskyddsläkare Anders Lindberg, tfn: 070-270 56 63

Beredskapsdirektör Mia Dahlström, tfn: 070-513 20 75