Läkemedel till äldre ska granskas i ny studie

Får äldre patienter potentiellt olämpliga läkemedel? Minskar risken att läggas in på nytt om patienten fått stöd av apotekare vid läkemedelsgången?

Det ska forskare vid Hallands sjukhus Varberg undersöka under hösten 2016. Syftet med studien är att undersöka hur ofta äldre patienter som haft stöd av apotekare vid sin läkemedelsgenomgång läggs in på nytt – jämnfört med patienter som inte fått samma stöd. Samtidigt ska förekomsten av potentiellt olämpliga läkemedel hos äldre patienter kartläggas.

Läkemedel ger stora möjligheter att behandla åldrandets sjukdomar men de kan också ge biverkningar. Risken för biverkningar är större hos äldre, på grund av åldersförändringar i kroppen som ökar känsligheten för många läkemedel. Det är inte ovanligt att äldre behandlas med många läkemedel samtidigt. Många läkemedel kan påverka effekten av varandra. Det är därför viktigt att läkemedelsbehandlingen regelbundet utvärderas och omprövas för att säkra och utveckla vårdens kvalitet.

Patienterna som kommer att granskas är 75 år eller äldre, använder minst fem läkemedel och har vårdats vid medicinkliniken i Varberg under 2015.

Patient? Här hittar du mer information om studien. (Word-dokument, 317 kB)