Lämna cellprov bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer

Att lämna cellprov räddar liv. Kvinnor som regelbundet går på gynekologisk cellprovskontroll minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer med 88 procent. Det visar en ny analys av data från det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancer. Detta är en liten minskning av skyddseffekten jämfört med tidigare år, då skyddet låg på 90 procent.

Orsakerna till minskningen håller på att kartläggas. Men att ta cellprov är fortfarande den bästa metoden för att tidigt upptäcka de cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Tillförlitligheten till provet är fortsatt mycket hög. Alla kvinnor som kallas till kontroll ska fortsatt använda den möjligheten.

Om du är kvinna och över 23 år kallas du regelbundet till gynekologisk cellprovtagning. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är kostnadsfritt att lämna cellprov.

- Att som kvinna lämna cellprov är livsviktigt, och cellprovtagningen fungerar överlag mycket bra. Även med den lilla minskningen är tillförlitligheten fortfarande mycket hög. Att gå på cellprovskontroll är det bästa sättet att skydda sig mot livmoderhalscancer, säger Björn Strander, ordförande i nationella vårdprogramgruppen för livmoderhalscancerprevention.

Läs mer:

Om du som patient har frågor kontakta 1177 eller kvinnohälsovården i Halland