Landsbygdsministern besökte Varberg och naturbruksskolornas rikskonferens

Under fredagen besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Varberg och naturbruksskolornas rikskonferens. Han talade om vikten av utbildning och att det är en av landsbygdskommitténs strategiska och prioriterade frågor.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.Höjd status och bättre tillgänglighet på högre utbildning är två av de förslag som landsbygdsministern ger för att se att fler söker sig till dessa områden.

–Vi ska skapa stolthet över våra gröna näringar," säger landsbygdsministern. "Det är fint att plöja åkern, och du ska känna en stolthet när du går i växthuset och plockar tomaterna. Du ska vara stolt att få packa upp våra svenskodlade varor i affären."

Region Halland och Munkagårdsgymnasiet är årets värd

Ett hundratal representanter från hela landet samlades under tre dagar i Varberg för att diskutera naturbruksskolfrågor, hållbarhet och hur framtidenens naturbruksgymnasie ska formas. I år var det Region Halland och Munkagårdsgymnasiet som stod som värd för Naturbruksskolornas förenings rikskonferens.

Under onsdagen gjordes det även ett studiebesök på Munkagårdsgymnasiet där alla deltagare fick en fördjupad inblick i skolans verksamhet och i hur just Munkagård arbetar med de frågor som landsbygdsministern talade om.