Länssjukhuset anmäler bristande rutin enligt Lex Maria

Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att rutinerna för kontroll av sår och hud på en diabetessjuk patient inte följts.

Det var i vintras den svårt sjuka patienten vårdades på Länssjukhuset i Halmstad. Patienten led bland annat av diabetes och hade tidigare genomgått en amputation av ena underbenet. Ett sår på foten på det andra benet följdes inte upp enligt gängse rutiner, till följd att även detta fick amputeras.

– Patienten lades in akut av andra orsaker än såret på foten. Det gjorde att man inte tillräckligt noggrant kontrollerade utvecklingen av såret vilket tyvärr medförde att en underbensamputation till sist krävdes, säger chefläkare Göran Magyar.

– Om operation hade varit nödvändig ändå är svårt att avgöra i efterhand men det är viktigt att de rutiner vi har följs. Länssjukhuset har tydliga rutiner för hur sår och hud ska kontrolleras, bland annat arbetar vi aktivt med att förebygga trycksår. Därför är det viktigt att det utreds exakt var handläggningen har brustit i det aktuella fallet, säger Göran Magyar, som nu anmäler händelsen till Socialstyrelsen.

Syftet med rapportering enligt Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya rekommendationer.

För mer information:

Göran Magyar, chefläkare Länssjukhuset i Halmstad, tfn 035-13 10 00