Länssjukhuset anmäler felaktig blodtransfusion enligt Lex Maria

En patient vid Länssjukhuset i Halmstad fick blodtransfusion avsedd för en annan patient.
– Detta är en allvarlig händelse som inte ska kunna inträffa om man följer gällande rutiner, säger Göran Magyar chefläkare vid Länssjukhuset som nu gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Regelverket kring blodtransfusioner är mycket tydligt, men i det här fallet skedde en förväxling av patientens identitet. Vid tidpunkten för händelsen fanns två patienter med samma namn inlagda på samma avdelning och båda ordinerades blodtransfusion.

– En förväxling ska inte kunna ske, men i det här fallet har rutinerna inte följts. Båda patienterna hade samma blodgrupp så patienten kom inte till skada och förväxlingen uppmärksammades också efter bara några sekunder varefter blodtransfusionen avbröts, säger Göran Magyar.

– Vi hade ett liknande fall för ett år sedan och som ett resultat av den händelsen har vi under våren testat ett datorstött system som bland annat ökar säkerheten väsentligt i samband med blodtransfusion. Planen är att införa systemet på hela Länssjukhuset under hösten, tyvärr inträffade denna händelse innan detta genomförts, berättar Göran Magyar vidare.

Syftet med rapportering enligt Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya rekommendationer.

För mer information:

Göran Magyar, chefläkare på Länssjukhuset i Halmstad 035-13 10 00 (vxl)