Länssjukhuset anmäler läkemedelsfel i samband med undersökning enligt Lex Maria

Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria efter att ett barn, som skulle genomgå en magnetkameraundersökning, fick lugnande medel på ett felaktigt sätt.

Anmälan gäller en händelse då ett 6 månader gammalt barn skulle genomgå en magnetkameraundersökning som led i en utredning. Under undersökningen ges lugnande medel och i samband med att ytterligare en dos lugnande medicin krävdes, gavs den felaktigt direkt i blodet i stället för i den magsond som skulle användas. Undersökningen avbröts och barnet observerades under ett antal timmar och kunde sedan skrivas ut från sjukhuset utan tecken på bestående skada efter händelsen.

Biträdande chefläkare Matts Juhlin-Dannfelt anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

– Barnet utsattes för en klar risk genom att läkemedlet gavs felaktigt, även om just detta läkemedel tolererades att ges via blodbanan. Analys av händelsen har inneburit att flera rutiner ändrats för att detta inte ska kunna inträffa igen.

Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra få ta del av dem stärks kvaliteten i sjukvården!

För mer information:

Matts Juhlin-Dannfelt, biträdande chefläkare Länssjukhuset i Halmstad

Telefon: 035-13 10 00