Länssjukhuset anmäler patientskada i samband med operation enligt Lex Maria

Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att en patient tvingats genomgå en fingeramputation på grund av felaktig efterbehandlingen efter en operation.

Chefläkare Göran Magyar anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

– Patienten har drabbats av en allvarlig skada. Analys av händelsen har inneburit att flera rutiner ändrats för att detta inte ska kunna inträffa igen.

Syftet med rapportering enligt Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya rekommendationer.

För mer information:

Göran Magyar, chefläkare, Länssjukhuset i Halmstad,

tfn 035-13 10 00