Länssjukhuset gör anmälan enligt Lex Maria

Länssjukhuset i Halmstad gör en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, efter att ett ändrat svar efter en röntgenundersökning inte uppmärksammats.

Anmälan gäller en händelse när en patient lades in på grund av akuta buksmärtor. Patienten genomgick en röntgenundersökning där ett preliminärt svar skrevs som talade för förstoppning. Vid slutgranskningen av undersökningen ändrades bedömningen till att det fanns ett möjligt tarmhinder. Detta slutsvar uppmärksammades först ett dygn senare. En operation blev nödvändig samma dag, då en bit av tunntarmen togs bort.

Biträdande chefläkare Matts Juhlin-Dannfelt anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

– Det kan inte säkert uteslutas att patienten ändå hade behövt genomgå en operation även om informationen funnits tillgänglig. Man kan heller inte utesluta att handläggningen bidragit till att ingreppet blev mer omfattande än om det hade gjorts tidigare. Sjukhuset behöver nu se över gällande rutiner för att förhindra en liknande händelse i framtiden, säger han.

Syftet med rapportering enligt Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya rekommendationer.

För mer information:

Matts Juhlin-Dannfelt, biträdande chefläkare, Länssjukhuset i Halmstad,

tfn 035-13 10 00