Länssjukhuset i Halmstad bildar ny klinik

Hud- och infektionskliniken vid Länssjukhuset i Halmstad delas från och med 1 oktober. I och med detta skapas en egen hudklinik i Halland, med mottagningar både i Halmstad och i Varberg.

Bakgrunden till uppdelningen är att verksamhetsområde 2 vid Länssjukhuset i Halmstad organiseras om, vilket bland annat innebär att hud- och infektionskliniken delas upp i två separata kliniker. Dessutom samordnas sekreterarfunktionen för fem av de sex klinikerna inom verksamhetsområdet. För verksamhetsområdets kliniker innebär organisationsförändringen i sin helhet större eller mindre förändringar beroende på tidigare organisation.

– Syftet med omorganisationen är att skapa bättre resultat ur flera perspektiv, dels rent ekonomiskt men även ur patienternas såväl som personalens perspektiv, säger Lena Johansson, verksamhetsområdeschef för område 2.

Sedan årsskiftet ligger ansvaret för verksamhet och bemanning vid hud- och std-mottagningarna (mottagning för sexuellt överförbara sjukdomar) i Halmstad och i Varberg organisatoriskt inom hud- och infektionskliniken på Länssjukhuset.

– Det är ett naturligt steg att bilda en egen klinik som kan vidareutveckla verksamheten. I och med att ledningsfunktion och administration samordnas för flera kliniker inom verksamhetsområde 2 blir det tydligare fokus på själva vården, säger Lena Johansson.

– I den nya organisationen kommer vårdpersonalen att ha större möjlighet att arbeta mer tid nära patienterna och mindre tid med administration. Effektivare stödfunktioner ger också effektivare vård, fortsätter hon.

Inom infektionskliniken kommer öppen och sluten vård att integreras under hösten. En avdelningschef ska leda det operativa arbetet både på infektionsmottagningen och på vårdavdelningen.

– Med den nya organisationen skapas bättre förutsättningar för ett effektivt ledningsarbete. Det kommer att bli tydliga och rimliga chefsuppdrag och vi kan bättre samordna och genomföra processer inom verksamhetsområdet, Länssjukhuset och landstinget. Målet är framför allt att ta tillvara befintlig kompetens inom verksamhetsområdet och minska sårbarheten inom verksamheterna, säger Lena Johansson.

Fakta:

Totalt blir det 18 kliniker på Länssjukhuset i Halmstad, varav flera har länsuppdrag. I verksamhetsområde 2 ingår följande kliniker:

Hudkliniken

Infektionskliniken

Rehabiliteringskliniken

Specialisttandvården

Ögonkliniken

Öron-, näs- och halskliniken

För mer information:

Lena Johansson, verksamhetsområdeschef, tfn 035-13 46 95