Länssjukhuset spårar bärare av MRSA

Det har visat sig att en patient som vårdats på förlossnings- och BB-avdelningen under perioden 31/7 – 7/8 är bärare av en antibiotikaresistent bakterie, MRSA. Bakterien sprids vid direkt kontakt med en person som är bärare eller dennes omedelbara omgivning. Man kan vara frisk, men ändå bärare av bakterien.

För att säkerställa att ingen smittspridning skett kommer de patienter som vårdats under den aktuella perioden att nu via brev kontaktas för provtagning.

MRSA = Meticillinrecistenta Staphylococcus aureus.

För mer information:

Dan Andersson, verksamhetsområdeschef område 4, Länssjukhuset

Göran Magyar, chefläkare, Länssjukhuset

Karin Kidd-Ljunggren, hygienöverläkare, Länssjukhuset

Samtliga söks via sjukhusets växel 035-13 10 00