Länssjukhuset utökar antalet vårdplatser

Antalet vårdplatser på Länssjukhuset utökas från 364 till 375, varav tio nya vårdplatser till medicinkliniken. Förändringen innebär bland annat att verksamheterna på avdelning 71 och 82 organiseras om och får helt ny inriktning.

Fler vårdplatser till medicinkliniken ska minska problem med överbeläggningar och därmed bidra till bättre arbetsmiljö och säkrare vård. Utökningen av antalet vårdplatser sker med befintliga resurser, men med effektivare och mer flexibel planering av vården.

Avdelning 71 blir i sin nya form en kombinerad avdelning för akut ortopedi och medicin.

Avdelning 82 kommer att bli en kombinerad avdelning för kirurgens patienter med mag- och tarmsjukdomar och för patienter från öron-, näs- och halskliniken.

Representanter för medierna är välkomna till invigning av de nya verksamheterna tisdagen den 22 september, då det blir mer information om vad förändringen innebär.

Kl 13.30 rundvandring tillsammans med avdelningscheferna på avd 71 och 82. Samling utanför avdelning 71, målpunkt F, plan 7.

Kl 14.30 officiell invigning i samlingslokal Kattegatt, med bandklippning av Lisbeth Waagstein, ordförande styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och ambulanssjukvården i Halland. Dessutom medverkar specialitetsansvariga läkare inom medicinkliniken, ortopedkliniken, kliniken för kirurgi och onkologi, samt öron-, näs- och halskliniken.

Mer information:

Ingrid Ekström, informatör, Länssjukhuset i Halmstad, tfn 035-13 11 22

Karin Östlund, avdelningschef, avd 71, tfn 035-13 10 00

Elisabeth Bengtsson, avdelningschef, avd 82, tfn 035-13 10 00