Länssjukhuset vill förhindra att nyfödda smittas

Länssjukhuset i Halmstad vidtar nu åtgärder för att förhindra att nyfödda barn och deras mammor smittas av den nya influensan (svininfluensan). Därför införs besöksbegränsningar på förlossning, BB-avdelning och neonatalavdelning 17.

Besöksbegränsningen innebär att bara den allra närmaste familjen tillåts komma in på avdelningarna. Övrig släkt och vänner ombeds vänligt med bestämt att vänta med sitt besök tills mor och barn hunnit komma hem.

– Den närmaste familjen, det vill säga pappa och syskon, är självklart välkomna hit. Dock inte om man har snuva, hosta, feber eller andra influensasymtom, säger Dan Andersson, verksamhetsområdeschef för område 4 på Länssjukhuset, där barn- och ungdomskliniken och kvinnokliniken ingår.

– Vi vill till varje pris undvika att våra patienter smittas av den nya influensan via personer utifrån. Genom att begränsa besöken till de här avdelningarna hoppas vi kunna förhindra att smittan kommer in på sjukhuset, framhåller Dan Andersson.

Flera andra landsting har vidtagit motsvarande försiktighetsåtgärder med anledning av att nyfödda barn och deras mammor kan vara särskilt känsliga för smitta. På neonatalavdelningen, det vill säga Länssjukhusets intensivvårdsavdelning för för tidigt födda barn, råder alltid restriktioner när det gäller besök utifrån, för att skydda barnen från infektioner. Men nu införs alltså samma regler även för BB och förlossningsavdelningen.

– Det är också viktigt att vi gör detta i god tid, eftersom vaccinet ännu inte finns tillgängligt, säger Dan Andersson.

Restriktionerna kommer att gälla tills vidare, så länge som den nya influensan grasserar. För sjukhusets övriga vårdavdelningar gäller än så länge inga besöksbegränsningar, men liknande åtgärder kan bli aktuella beroende på hur influensaläget förändras.

Sjukhuset i Varberg tillämpar sedan tidigare samma besöksbegränsningar.

För mer information:

Dan Andersson, verksamhetsområdeschef, Länssjukhuset i Halmstad, tfn 035-13 10 00