Ledningen har inte krävt att medarbetare ska ändra i en journal

Varken chefläkaren eller verksamhetschefen har uppmanat en medarbetare att ändra i en journal.
- Ledningen har inte befogenheter eller möjlighet att begära ändringar i en patientjournal, säger Gösta Rüter, chefläkare på Sjukhuset i Varberg.

En läkare på medicinkliniken hävdar att en kollega till honom blivit uppmanad av sin chef att ändra i en patientjournal och att chefen fått det rådet från sjukhusets chefläkare.

Görel Sundbeck, verksamhetschef på medicinkliniken, framhåller att detta inte är en korrekt beskrivning och att de sakuppgifter som framkommit saknar grund.

Chefläkare Gösta Rüter understryker också att han och verksamhetschefen överhuvudtaget inte diskuterat ändringar i en journal.

- Vi har inget intresse av att manipulera innehållet i en journaltext och har dessutom inte rätt att göra det. Det är endast efter beslut från Socialstyrelsen som man kan radera text i en journal. Det är olyckligt att allmänheten har bringats uppfattningen att ledningen skulle agera på det här sättet.