Linda Hedberg blev "Årets medarbetare" i Region Halland

Tillit, tålamod och tid. Det är vad som krävs för att ett förändringsarbete ska bli bra, menar Årets medarbetare 2017 i Region Halland. Förbättring och utveckling har gått som en röd tråd genom Linda Hedbergs mångåriga gärning inom den halländska psykiatrin. I dag är hon avdelningschef på Vuxenpsykiatrimottagningen i Varberg. 

Redan som 16-åring började Linda arbeta för dåvarande landstinget i Halland. Första jobbet var i sjukhusköket i Varberg. Men snart utbildade hon sig till undersköterska.

– Mamma jobbade i vården, så det var ett ganska naturligt yrkesval. Egentligen drömde jag om att bli arkitekt, men jag insåg att jag inte skulle kunna plugga mig till så höga betyg som krävdes för det. 

– Jag hade tänkt mig att jobba inom den somatiska vården, men under en praktik fick jag upp ögonen för psykiatrin. Jag kände att det var här jag ville vara, berättar hon.

Samarbete och relationer

– Inom psykiatrin handlar det om samarbete och om relationer, inte så mycket om teknik. Jag är intresserad av människor och det var på sätt och vis ett friare arbete, som passade mig.

Linda vidareutbildade sig och blev psykiatrisjuksköterska 1984. Hon arbetade inom akutpsykiatrin och fick bland annat också börja jobba med att handleda sina kollegor i ett utvecklingsprojekt som handlade om att stärka omvårdnaden inom den psykiatriska vården. 1992 fick hon, i samband med att en ny avdelning öppnade, uppdraget att utveckla vårdkedjan i Kungsbacka, tillsammans med primärvårdens psykiatri och kommunen.

– Det var ett spännande uppdrag där jag utöver patientkontakter och arbete med närstående jobbade med att öka kunskapen om psykisk sjukdom och bemötande bland hemtjänstpersonalen.

Stora förändringar

1995 kom den stora psykiatrireformen då personer med psykisk sjukdom mer än tidigare skulle integreras med resten av samhället. Det ställde krav på förändringar i sättet att arbeta och Linda jobbade tillsammans med kommunen med att inventera behoven och tydliggöra kommunens respektive psykiatrins ansvar. 

– Jag började mer och mer jobba som vårdutvecklare, berättar hon. Det handlade om interna utvecklingsarbeten inom psykiatrin, men också om hur vi tillsammans med kommunerna skulle få till en bättre samverkan.

– Jag brinner verkligen för att psykiatrins patienter ska få lika god vård som andra patienter och har bland annat jobbat mycket med att psykiatrin ska få ingå i rutinerna för vårdplanering och hemsjukvårdsavtal.

Mer ”speltid” för psykiatrin

Linda Hedberg har ett långt perspektiv på den psykiatriska vården i Halland. Hon kan se tillbaka på stora förändringar:

– Vi har en tuff vardag i vården och tvingas ofta göra prioriteringar. Samtidigt har synen på psykiatrin förändrats. Tidigare var vi lite av en sidoverksamhet, säger Linda och använder en bild från sportens värld:

– Det kändes förr som om vi satt på avbytarbänken i regionens laguppställning, men nu har vi fått mer speltid. 

Förändringar tar tid

Sedan 2013 jobbar Linda som chef. Hon började i Kungsbacka, men fick några år senare uppdraget att leda Vuxenpsykiatrimottagningen i Varberg. Där har hon, tillsammans med sina medarbetare, drivit en rad lyckade förbättringsarbeten. Bland annat har man, genom ökad ”ordning och reda” kunnat korta väntetiderna till det första besöket rejält.

– Min främsta uppgift som chef är att stödja och uppmuntra mina kompetenta och engagerade medarbetare. Om vi inte har en bra personal som har hyfsade förutsättningar kan det ju aldrig bli någon bra vård.

Att utveckla och göra förbättringar måste få ta tid, menar Linda:

– Det handlar om att på ett systematiskt sätt skapa struktur och innehåll genom att påverka invanda mönster och kulturer. Det behövs tillit, tålamod och tid för att förbättringsarbeten ska lyckas.

Aslak Iversen är verksamhetschef för öppenvården inom den halländska psykiatrin. Han är också Lindas chef.

– Sjukvården behöver bra chefer som är nära sin verksamhet och sina medarbetare – och som tar sig an de verkliga problemen. Det krävs både kunskap, genomförandekraft, omtanke och etisk integritet för att åstadkomma goda resultat, säger han. 

– Linda är en chef som har allt detta och det speglar av sig på hela mottagningen. Det har hänt väldigt mycket bra på Varbergsmottagningen under hennes chefskap. Hon har också bidragit kraftfullt till att utveckla hela psykiatrin.

Hur känns det då att få utmärkelsen Årets medarbetare?

– Det är helt omtumlande, men naturligtvis väldigt roligt. Det har tagit mig en vecka att fatta det, säger Linda Hedberg som ännu inte riktigt bestämt vad hon ska göra med prispengarna.

– Men en del av dem kommer jag nog att använda för att göra något trevligt tillsammans med mina medarbetare som gör ett fantastiskt jobb. Utan dem går det ju inte att få till någon utveckling…

Motiveringen

Det är regionstyrelsens arbetsutskott som utser Årets medarbetare. 

– Linda är en mycket värdig mottagare av den här utmärkelsen. Hon bidrar genom sitt sätt att leda sin verksamhet till att den halländska psykiatrin utvecklas så att det verkligen kommer hallänningarna till godo, säger regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson.

Regionstyrelsens arbetsutskott motiverar valet av Linda Hedberg på följande vis:

Förbättring och utveckling har varit ledstjärnor för Linda Hedbergs mångåriga gärning inom den halländska psykiatrin.

Linda har haft många olika roller och uppdrag. Som sjuksköterska, vårdutvecklare, handledare och chef har hon alltid letat efter vägar att stödja samarbeten och göra den psykiatriska vården bättre för hallänningarna.

Linda skapar som chef stor delaktighet och driver förbättringsarbeten med god kommunikation, lyhördhet och en tydlig blick på målet.

Med utmärkelsen Årets medarbetare följer ett stipendium på 100 000 kronor.